Rejestr zmian w biuletynie

12.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18.10.2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmianiającej uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania „Turniej rugby na Burloch Arenie”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Projekt uchwały - dr 174.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli sektora publicznego do Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Gryga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 95/IX/99 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.04.1994 r. i nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Szwedka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - szwedka janinakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Janina Szwedka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "lista kandydatów zaproszonych do rozmowykwalifikacyjnej - lista 1FP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie 2 (pyt 1) - zmiana terminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - wysłane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - PDF - Informacja zotwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zespoły Szkół
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zasad postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie 10.X.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - zarzadzenie 10.X.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - projekt uchwały MOPS.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - projekt uchwały MOPS.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej” oraz „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – budowa drogi przy ul. Leszczynowej w Rudzie Śląskiej”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowanego z budżetu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 282 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 282 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 1 położonego w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Ks. Jana Szymały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 282 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Dróg i Mostów (KD) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego (SU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.80.2018 w sprawie wydatków remontowych Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 80.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji (SK) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.84.2018 w sprawie zabudowania podjazdów na istniejących schodach na terenie targowiska w Wirku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 84.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.81.2018 w sprawie remontu drogi - ul. ks. J. Niedzieli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 81.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.92.2018 w sprawie petycji mieszkańców ul. Kaczmarka w sprawie utwardzenia odcinka drogi dojazdowej do posesji przy ul. Kaczmarka 54, 54e, 56
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 92.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.86.2018 w sprawie modernizacji zieleni na cmentarzu komunalnym w Orzegowie (część stara)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 86.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2018 w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej przy ul. Karola Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 88.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2018 w sprawie ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Odrodzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 83.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.93.2018 w sprawie remontu chodnika przy placu zabaw od ul. Słowiańskiej 2 w kierunku ul. Słowiańskiej 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 93.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.91.2018 w sprawie wymiany wpustu ulicznego przy ul. Kaczmarka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 91.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.85.2018 w sprawie ustawienia nowych ławek i poprawienia osadzenia w gruncie ławek istniejących
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 85.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2018 w sprawie natężenia hałasu przy Osiedlu Fińskie Domki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 82.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na 2 wolne stanowiska pracy w Urzędzie Stanu Cywilnego (SU) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.90.2018 w sprawie programu wymiany pieców na ekologiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 90.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2018 w sprawie remontu boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej Nr 30 w Rudzie Śląskiej oraz wyposażenia obiektu w monitoring
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 94.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nr 29 wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt. Oględziny mieszkań dnia 16.10.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę irozbiórkę styczeń - wrzesień 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr decyzji o pozw. na budowę irozbiórkę sty - czerw. 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - raport 01.08.2018-31.08.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - decyzje pozwolenia na budowę01.07.2018-31.07.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 7.23 przydomowa oczyszczalnia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - WNIOSEK KK-23 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA.pdf
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.96.2018 w sprawie ilości dzieci oczekujących na miejsce w żłobku oraz w przedszkolach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.95.2018 w sprawie doprowadzenia gazu do budynków przy ul. Janasa i Starowiejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2018 w sprawie remontu boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej Nr 30 w Rudzie Śląskiej oraz wyposażenia obiektu w monitoring
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.93.2018 w sprawie remontu chodnika przy placu zabaw od ul. Słowiańskiej 2 w kierunku ul. Słowiańskiej 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod zjazd dla samochodów uprzywilejowanych oraz osób niepełnosprawnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Maliszewskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Maliszewskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 października 2018 r. znak KO.602.1.1.2018 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania Projektu „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Budżetu Miasta (FB)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.92.2018 w sprawie petycji mieszkańców ul. Kaczmarka w sprawie utwardzenia odcinka drogi dojazdowej do posesji przy ul. Kaczmarka 54, 54e, 56
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.91.2018 w sprawie wymiany wpustu ulicznego przy ul. Kaczmarka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2018 w sprawie budowy chodnika wzdłuż boiska Orlik przy ul. Hallera
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.90.2018 w sprawie programu wymiany pieców na ekologiczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.89.2018 w sprawie budowy chodnika wzdłuż boiska Orlik przy ul. Hallera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.88.2018 w sprawie montażu sygnalizacji świetlnej przy ul. Karola Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.87.2018 w sprawie spokoju, porządku i ciszy nocnej w obrębie sklepów całodobowych w Orzegowie i Goduli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.86.2018 w sprawie modernizacji zieleni na cmentarzu komunalnym w Orzegowie (część stara)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.85.2018 w sprawie ustawienia nowych ławek i poprawienia osadzenia w gruncie ławek istniejących
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.84.2018 w sprawie zabudowania podjazdów na istniejących schodach na terenie targowiska w Wirku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.83.2018 w sprawie ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Odrodzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.82.2018 w sprawie natężenia hałasu przy Osiedlu Fińskie Domki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.81.2018 w sprawie remontu drogi - ul. ks. J. Niedzieli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór AU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek Nr PR.0003.80.2018 w sprawie wydatków remontowych Szkoły Podstawowej Nr 23 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - rozstrzygnięcie121.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - rozstrzygnięcie120.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski „Misiakowo” w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.169.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozstrzygnięcie nadzorcze - rozstrzygnięcie125.pdf"

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddany w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rejonie ul. Jana Gierałtowskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Górniczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Różanej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - dzierżawa ul. Różana.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod cele składowo - magazynowe w rejonie ul. Orzegowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Różanej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rejonie ul. Piastowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, przydomowe, garaże ul. Storczyków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem na istniejące cele rolnicze w rejonie ul. Potokowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista FP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.488.2018 w sprawie wydanej w dniu 01.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 610-18 dla inwestycji (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna