Rejestr zmian w biuletynie

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dot. grupy kapitałowej - ośw. dot.grupy kapitalowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.388.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.387.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.386.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.385.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.384.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.383.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.382.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.381.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.380 w sprawie zmian w budżecie na prawach powiatu na 2018 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.379.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.378.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.377.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.376.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.375.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.374.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.373.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych styczeń -sierpień 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 09. BIP GRU - WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH(styczeń- wrzesień 2018 r.).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek przydomowy w rejonie ulicy Basenowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek przydomowy w rejonie ulicy Powstańców Śląskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 5 lat z przeznaczeniem pod istniejącą stację bazową telefonii komórkowej w rej ul. Barbary.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 5 lat z przeznaczeniem pod nową wieżę/maszt telefonii komórkowej w rejonie ulicy Barbary.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący parking w rej ul. Szpaków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 9 lat z przeznaczeniem pod prowadzoną działalność związaną z zapleczem gospodarstwa rolnego w rej. ul. Jagiełły.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod drogę dojazdową w rejonie ul. Kochłowickiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy Oświęcimskiej - Łukasiewicza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Akacjowej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Plebiscytowej 12 przeznaczonej do oddania w użyczenie Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 12.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.09.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.09.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.08.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (30.09.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (30.09.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.08.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.08.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (31.08.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zdawalność III kwartał 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługą wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu Lidl Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do 195 w Rudzie Śląskiej –Wirku”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_30_sierpnia_do_19_wrzesnia_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -4_informacja_sprawozdanie_ze_realizacji_strategii_za2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał -4_informacja_sprawozdanie_ze_realizacji_strategii_za2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -4_informacja_sprawozdanie_ze_realizacji_strategii_za2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - LPR sprawozdanie 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda_Sl_Bujoczka_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 03_MPZP_Bujoczka_v3_zal1.png"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 03_MPZP_Bujoczka_v3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda_Sl_Sportowców_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 02_MPZP_Sportowcow_v3_zal1.png"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 02_MPZP_Sportowcow_v3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ruda_Sl_Sosinki_ponś.pdf -Ruda_Sl_Sosinki_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 01_MPZP_Sosinki_v3_zal1.png"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 01_MPZP_Sosinki_v3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda_Bukowa_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - MPZP_Bukowa_v5_zal1.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - MPZP_Bukowa_v5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda_Sl_Zajęcza_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 05_Zajecza_v3_zal1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 05_Zajecza_v3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda_Sl_Zabrzańska_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 04_Zabrzanska_v2_zal1.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 04_Zabrzanska_v2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.372.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień w planie wydatków między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.371.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.383.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.382.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.381.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opeikuńczo - Wychowawczej Nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.380.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.379.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.378.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.377.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dla członków OKW.doc - oświadczeniedla członków OKW.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.376.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.375.2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porzumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5.4-3453/211 i 5.4-3442/204 stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiegę wieczystą nr .....
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.374.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowania wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.10.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 września 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.373.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn: "Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.372.2018 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku położonym w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul. Karola Goduli nr 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.371.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Luszczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Bałtycka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PZ.6740.258.2011 w sprawie wydanej w dniu 27.09.2018 r. decyzji uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 312-11 z dnia 10.06.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „przebudowa ulicy Bałtyckiej (etap I, II, III) – drogi klasy „D” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych -Obwieszczenie - obwieszczenie-OBWODY Ruda Śląska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Janusza Korczaka, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż murowany.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy ks. Jana Szymały , która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod kiosk handlowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Polnej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Joachima Lelewela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - przy ul. Wolności 23.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na październik 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na październik 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na październik 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz alfabetyczny Członków Obwodowych KomisjiWyborczych.xlsx - wykaz alfabetyczny Członków Obwodowych KomisjiWyborczych.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.370.2018 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Modernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.369.2018 r. zmieniające Zarządzenia nr SP.0050.2.361.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przycinkę drzew w pasach drogowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.368.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicznego przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej - Halembie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.367.2018 r. w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Komunikacji (SK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego (SU)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Komunikacji (SK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Plan adaptacji miasta Ruda Śląska do zmianklimatu_projekt_20_09_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -MPA_Prognoza_Rusa_Śląska_dokument_20.09.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - MPA_Ruda_Śląska_Zalącznik_nr 1_20.09.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - MPA_Ruda_Śląska_Zalącznik_nr 2_20.09.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - MPA_Ruda_Śląska_Załącznik nr 3_20.09.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Pokoju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na październik 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Kędzierzyńskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego garażami blaszanymi położonymi przy ul. J. Słowackiego - A. Kempnego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do kolejnych etapów - lista AU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.370.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.369.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.367.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.367.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.366.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.365.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.364.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w RudzieŚląskiej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborachdo Rady Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 21 października2018 r. - Obwieszczenie MKW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.363.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Nikodema Jaronia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Władysława Jagiełły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert oraz wzór oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 2 i 3 oraz odpowiedzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Romejko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rafał Otręba
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - otręba rafałkoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rafał Otręba
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Piotr Wesołowski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - wesołowskipiotr koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Piotr Wesołowski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przekroczenie rzeki Czarniawki w km 9+356 w Rudzie Śląskiej przy ul. Klary
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - projekt uchwały KZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - proj uchw KZ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.362.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.361.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.360.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.359.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.358.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie SP.0050.3.357.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.356.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.355.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.355.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.353.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.353.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.352.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Modyfikacja treści SIWZ 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.351.2018 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu na państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządznie Nr SP.0050.2018 r. w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.349.2018 r. w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.348.2018 r. w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.346.2018 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.155.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.09.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.347.2018 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.346.2018 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.155.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.09.2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... następna