Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz zdarzeń - czerwiec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zdarzenia rejestrowane przez Straż Miejską w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wykaz zdarzeń - lipiec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 52.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia stawek podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 53.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłaty od posiadania psów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 54.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Lipińskiej , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod kompleks istniejących ogródków rekreacyjnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata 2018 – 2023”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 51.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ul. Dunajewskiego 3A/2, który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Uch Nr 4200.V.141 opinia RIO o przebiegu zwykonania Budżetu Miasta za I sze półrocze 2018 r.-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.359.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Modernizacja infrastruktury sportowej placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej - remont boisk sportowych przy SP 30 przy ul. Chryzantem 10"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.358.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego" (5 zadań).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.357.2018 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Mierosławskiego w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.356. 2018 r. w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grobla Kolejowa 22 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczstych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.355.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Młyńskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.354.2018 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie u zbiegu ulic Józefa Janty i Aleksandra Puszkina z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.353.2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.345.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.344.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.343.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.342.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.341.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 26.09.2018r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgromadzenie w dniu 26.09.2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego - lomania janpoczątek.pdf
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - lomania janpoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - lomania janpoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jan Lomania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - ślusarskirobert koniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Robert Ślusarski
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sekta annakoniec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sekta annapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - sobota soniapoczątek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - krysztoforskaewelina początek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.340.2018 w sprawie zmian budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.339.2018 w sprawie zmian budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.338.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.338.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.58.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał -SP.0050.1.58.2018.pdf - zał-SP.0050.1.58.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - zał -SP.0050.1.58.2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -SP.0050.1.58.2018.pdf - zał-SP.0050.1.58.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie nadania Odznaki "Kamrat Rudzki" Panu Bo Perssonowi (Persson)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie nr 1 i odpowiedź
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Morska 8, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Solidarności, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.586.2018 w sprawie wydanego w dniu 11.09.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (..)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-5 - samodzielność lokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-5 - samodzielność lokalu.pdf

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, nieruchomości, które zostaną oddane w trybie ustnego przetargu nieograniczonego w dzierżawę na okres 9 lat z przeznaczeniem pod istniejące targowisko miejskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr Pr.0012.4.9.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 30 sierpnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.7.2018 ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 14 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu -PR.0012.3.6.2018_PR.0012.4.7.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.7.2018 ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 14 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu -PR.0012.3.5.2018_PR.0012.4.6.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do protokołu -zał_PR.0012.3.5.2018_PR.0012.4.6.2018.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.6.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.79.2018 w sprawie wykonania chodnika wzdłuż ul. Wolności od dworca kolejowego do Krzyża
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 79.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół PR.0012.3.7.2018 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 25 lipca 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.6.2018 ze wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty w dniu 14 czerwca 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.3.5.2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 17 maja 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.9.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 4 września 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.8.2018 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 28 sierpnia 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-5 - samodzielność lokalu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1-6 - przeniesienie uprawnień.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-6.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla AU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1-5.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Mierosławskiego, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Grobla Kolejowa 22, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rysunki - Rysunki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rysunki - rysunki.pdf
Dotyczy dokumentu:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza MPGM TBS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wynagrodzenie rada nadzorcza SzpitalMiejski.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza ŚląskiPark.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd Śląski Park.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynagrodzenie rada nadzorcza Śląskie Media.pdf -Wynagrodzenie rada nadzorcza Śląskie Media.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd Aquadrom.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Aquadrom Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza Aquadrom.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza Inkubator.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wynagrodzenie Zarząd Inkubator.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wynagrodzenie Rada Nadzorcza PWiK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd PWiK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie rada nadzorcza RAR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd RAR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynagrodzenie Zarząd Śląskie Media.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Śląskie Media Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.72.2018 w sprawie montażu monitoringu przy ul. Gierałtowskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 72.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bud.Zad. - raport za I półrocze 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budżet zadaniowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Młyńskiej, stanowiące całość gospodarczą działki nr 3262/87, 3266/87, 3267/87, która zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - dyżuryMKW.docx"
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - Tabelaskład i dyżury.pdf

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna