Rejestr zmian w biuletynie

21.05.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Domu Kultury w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krystian Gałuszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pn. "Wakacje ze zdrowiem"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Bereta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Krzysteczko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Gołąb
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - gołąbkrzysztof.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Gołąb
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę ścieżki sensorycznej i placu zabaw - nowe oblicze terenu wokół Mijeskiego Przedszkola nr 37 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.3.159.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.3.160.2019.PDF
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.3.160.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.3.159.2019.PDF
Dotyczy dokumentu:
Damian Pajonk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Bania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Poloczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosław Krause
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Demara-Mańka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krzysztof Mejer
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dorota Juszkiewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Daria Synowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Furmaniuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dariusz Dworak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Janina Szwedka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Błaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Szincel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szcześniak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Dutkiewicz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Pietrzak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ryszard Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Patrycja Pluta-Szymajda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mariusz Młynarski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tomasz Rzeżucha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Rybka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Szklarska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.003.113.2019 w sprawie rewitalizacji boiska i placu zabaw u zbiegu ul. Narutowicza, Pionierów i Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 113.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - ul. Szyb Walenty 18
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.105.2018 w sprawie zabudowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Perspektywa" podjazdu dla 5-ciu niepełnosprawnych mieszkańców przy ul. Wawelskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź dnia 20.05.2019 r. - odp. 105.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Księżycowej 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - termin oględzin - 03.06.2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Księżycowej 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę - od 01.04.2019 do30.04.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Grzegorz Ogórek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Czapelka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Milik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzanna Iwińska-Mielniczuk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Janduła-Jonda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Henryk Markowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Łukasik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Borowik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Kołodziej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Sochacka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanna Jędrecka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marta Malik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Buryan
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Żok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Nocko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.34.2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Witkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Leszek Dytkowski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anita Grobelczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirela Hanak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Jastrzębska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Maćkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. kard. Augusta Hlonda, Grunwaldzka, Bytomska i Stroma
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. kard. Augusta Hlonda, Grunwaldzka, Bytomska i Stroma
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.3.685.2018_2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.3.685.2018_3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie szczegółowego podziału planu dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Bytomskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż murowany położony w kompleksie garażowym w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jerzego Ziętka (cz. dz. o nr 2536/159, obręb Orzegów, k.m.1 )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy -kwestionariusz.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o przetwarzaniu danych osobowych -klauzula RODO.docx
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kwestionariusz osobowy - kwestionariusz.pdf
Dotyczy dokumentu:
Praca, praktyki, staże
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Zasady naboru - 165 po zmianie nr 65.pdf
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór AL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść ogłoszenia o naborze - ogłoszenie FK.pdf
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść ogłoszenia o naborze - ogłoszenie FK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Księżycowej 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ogłoszenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Księżycowej 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Księżycowej 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - ogłoszenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Porządek obrad - porzadek obrad.docx
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "porządek obrad - porzadek obrad.docx"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Płaczkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Biegun
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Szpinda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Wyciślik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Sekta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Pałyga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Kempa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sabina Bryndza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusława Kotlorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Szołtysek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Elżbieta Szołtysek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Sadowska-Górczyńska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Gil
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Krysztoforska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Zając
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sonia Sobota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Mrozek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Budzioch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aneta Zegan-Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Hałaczek-Warzecha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szlosarek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Księżycowej 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-gastronomicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Halina Ignor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Transmisja sesji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie skargi z dnia 22.03.2019 r. złożonej przez Pana xxx xxxx na brak działań Urzędu Miasta Ruda Śląska w sprawie nieprawidłowego odprowadzania ścieków komunalnych na posesję należącą do skarżącego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego udzielenia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Suszec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Ruda §laska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik - Druk 103 Załącznik do Uchwały wsprawie Strategii maj 2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik - Druk 103 Załącznik do Uchwały wsprawie Strategii maj 2019r..docx
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr PR.0007.93.2015 Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 – 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Ruda Śląska na przyjęcie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (Konkurs POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18) współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP II”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto Ruda Śląska na przyjęcie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach osi priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – Działanie 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (Konkurs POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18) współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu „Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP I”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na okres dziewięciu lat lokalu użytkowego położonego przy ul. ks. Ludwika Tunkla 147A w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.112.2019 w sprawie reorganizacji ruchu drogowego na ul. Tunkla
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 112.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.42.2018 w sprawie montażu lustra drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 42.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2018 w sprawie montażu lustra na wyjeździe z ul. Lecha na ul. Obrońców Westerplatte
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs - „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Inwestycji (AI) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KS) w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - ostateczna informacja pokontrolna.pdf"

16.05.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.61.2019 w sprawie plant przy ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 13.05.2019 r. - odp. 61.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.114.2019 w sprawie składników wynagordzeń Wiceprezydentów Miasta Ruda Śląska i ich wysokości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Szuba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Bartoń-Lorek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Kolasa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Romejko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Mirosława Gamba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Emanuela Smołki (działki nr 2019/33), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - MAPA wypis.wyrys.ul.Smołki dz.2019.33.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Emanuela Smołki (działki nr 2019/33), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - WYKAZ ul.SMOŁKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Emanuela Smołki (działki nr 2019/33), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Mariola Kajzer
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogusław Waćko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Gut
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Młodawska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego - młodawskakatarzyna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Młodawska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Wyciślik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ilona Golenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Renata Krusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Agata Ociepka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Barbara Mikołajek-Wałach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Luszczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marcela Ścieszka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marzenna Widuch
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzenna Widuch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr PR.0012.11.3.2019 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11.03.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kardynała Augusta Hlonda oznaczonych działkami nr 3024/124 i 3026/129 obręb Orzegów k.m.1, zabudowanych obiektami po dawnej koksowni Orzegów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ul. Siewnej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ul. Emanuela Smołki z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ul. Emanuela Smołki (działki nr 2019/33), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Siewnej (działki nr 2243/22, 2244/22), która w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostanie sprzedana z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneo pn.: "Podziały nieruchomości, projekty podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
151.2016 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
46.2015 w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
363.2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
291.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Izby Wytrzeźwień w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Szkolnej w Rudzie Śląskiej - Bielszowice wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycenę nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkownaia wieczystego gruntów położonych na terenie Miasta Ruda Śląska, będących własnością Skarbu Państwa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.112.2019 w sprawie reorganizacji ruchu drogowego na ul. Tunkla
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.003.113.2019 w sprawie rewitalizacji boiska i placu zabaw u zbiegu ul. Narutowicza, Pionierów i Komuny Paryskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.112.2019 w sprawie reorganizacji ruchu drogowego na ul. Tunkla
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.111.2019 w sprawie ograniczonych możliwości korzystania z boiska Orlik przy Szkole Podsatwowej nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.110.2019 w sprawie konserwacji i naprawy wyposażenia boiska przy ul. Górnośląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.109.2019 w sprawie zaprzestania czyszczenia koryta Potoku Bielszowickiego (Kochłówki)od 2011 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.108.2019 w sprawie informacji dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków Barbara
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.108.2019 w sprawie informacji dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków Barbara
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.107.2019 w sprawie realizacji uchwały Nr PR.0007.34.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.02.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.106.2019 w sprawie uprzątnięcia parku Strzelnica w Bielszowicach i remontu muszli koncertowej usytuowanej w ww. parku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.104.2019 w sprawie przedstwienia informacji o prowadzonych kontrolach i ich wynikach w Spółce Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.105.2019 w sprawie zamontowania piłkochwytów na zmodernizowanym boisku przy Szkole Podstawowej nr 30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.104.2019 w sprawie przedstwienia informacji o prowadzonych kontrolach i ich wynikach w Spółce Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.103.2019 w sprawie bezpieczeństwa dojazdu służb Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.102.2019 w sprawie informacji o przygotowaniu gminy Ruda Śląska do zmian wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów obowiązujących od 21.04.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.101.2019 w sprawie likwidacji usterek w sali ćwiczeń w Bibliotece Publicznej w Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.100.2019 w sprawie porządku w dzielnicy Halemba
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia sklepowego na lokal mieszkalny wraz z jego przebudową zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leśnej 40 D w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia sklepowego na lokal mieszkalny wraz z jego przebudową zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Leśnej 40 D w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna