Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Świętego Michała Archanioła na realizację zadania publicznego pn. „Zdrowy wypoczynek" w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania bazy sportowej w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział 667/1920 części w prawie własności nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Piastowskiej obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym nr 2546/229 .
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Pokoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Pokoju
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ustalenie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bilans jednostki budżetowej i samorządowegozakładu budżetowego za 2018r (korekta nr 1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Informacja dodatkowa 2018 (korekta nr 3).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rachunek zysków i strat (korekta nr 2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zestawienie zmian w funduszu jednostki(korekta nr 1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Halembska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Gęsiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.8.2019 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 maja 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Gęsiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Mirela Borys
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - borys mirelakorekta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Mirela Borys
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Górnośląskiej, które w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zostaną sprzedane z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (działka nr 1761/100) oraz pod drogę dojazdową (udział ½ część w nieruchomości obejmującej działki nr 1762/100, 1765/100, 1766/100, 1775/109, 1763/98, 1768/100, 1772/100, 1770/100, 1773/109).
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.16 wielojęzyczny formularz ztłumaczeniem dokumentu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu nr 8 wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wykazu nr 7 wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.1 zmiana imienia i nazwiska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 9.2 zmiana imienia i nazwiska osobyniepełnoletniej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.1 - zmiana imienia, nazwiska-1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 9.2 - zmiana imienia, nazwiska osobyniepełnoletniej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy – ul. Gabrieli Zapolskiej i Brunona Schulza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie określania szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty oraz odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO) )
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa (KO) )
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista KO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr.AU.6740.153.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 367-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - AU.6740.153.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr.AU.6740.153.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 367-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr.AU.6740.153.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 367-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.152.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 366-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową – segment F w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - AU.6740.152.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.152.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 366-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową – segment F w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.152.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 366-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową – segment F w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.151.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 365-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową segment G w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.151.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 365-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową segment G w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - AU.6740.151.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.151.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 365-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową segment G w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.154.2019 w spawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 368-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment D (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.154.2019 w spawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 368-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment D (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.154.2019 w spawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 368-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment D (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - AU.6740.154.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.155.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 369-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową – segment C w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.155.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 369-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową – segment C w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.155.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 369-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową – segment C w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - AU.6740.155.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.156.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 370-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment B (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.156.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 370-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment B (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.156.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 370-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment B (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - AU.6740.156.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr.AU.6740.157.2019 w sprawie wydanej decyzji w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 371-19 dla inwestycji pn.: budowa bydnku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment A (...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Obwieszczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr.AU.6740.157.2019 w sprawie wydanej decyzji w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 371-19 dla inwestycji pn.: budowa bydnku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment A (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr.AU.6740.157.2019 w sprawie wydanej decyzji w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 371-19 dla inwestycji pn.: budowa bydnku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment A (...)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - AU.6740.157.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr.AU.6740.157.2019 w sprawie wydanej decyzji w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 371-19 dla inwestycji pn.: budowa bydnku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment A (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.156.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 370-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment B (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.155.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 369-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową – segment C w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.154.2019 w spawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 368-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową - segment D (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.151.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 365-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową segment G w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.152.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 366-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego z częścią usługową wraz z wewnętrzną instalacją gazową – segment F w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ul. 1 Maja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr.AU.6740.153.2019 w sprawie wydanej w dniu 11.06.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 367-19 dla inwestycji pn.: budowa budynku wielorodzinnego (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny nr 21 położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy Katowickiej (cz. dz. o nr 2653, obręb Wirek, k.m.1 )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej przy ulicy Jana Długosza (cz. dz. o nr 1073/75, obręb Nowa Wieś, k.m.1 )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.06.2019

Dotyczy dokumentu:
informacja o wyniku przetargu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram czerwiec 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Katowicka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
informacja o wyniku przetargu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna