Rejestr zmian w biuletynie

19.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wynikach naboru - info wybór KSP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Kaszubska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej (KSP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie budowy - ul. Halembska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Trzciński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Sieja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przejęcia pojazdu na własność Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.86.2019 w sprawie remontu wiaty przystankowej oraz demontażu byłego kiosku ruchu - na przystanku tramwajowym Ruda Śląska - Inkubator przy ul. K. Goduli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 18.04.2019 r. - odp. 86.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.55.2019 w sprawie stworzenia łąk kwietnych wzdłuż ul. Oświęcimskiej i Piłsudskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 18.04.2019 r. - odp. 55.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.99.2019 w sprawie włączenia do sieci monitoringu miejskiego nowo oddanego obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 99.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.97.2019 w sprawie wymiany słupów oświetleniowych przy ul. H. Wieniawskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 97.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.98.2019 w sprawie zabudowy lustra w okolicy wyjazdu z ul. Kolistej na ul. Pokoju
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 98.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja sprawy z 2017 roku – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 9 kwietnia 2019 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 25/2019) dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Prezydenta Miasta Zabrze Decyzji Nr E/9-2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wobec Bogota Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13 (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontynuacja sprawy z 2017 roku – Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 9 kwietnia 2019 r. znak WE.6251.1.2016.KM (Lp. 25/2019) dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Prezydenta Miasta Zabrze Decyzji Nr E/9-2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego wobec Bogota Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13 (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bożena Kurpanik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klaudiusz Woźnica
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Regina Olszyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Alicja Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Karina Fijałkowska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urszula Gryga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wojciech Koźlik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej nr 7 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Ruda Śląska, od dnia 1 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Rudy Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.3.2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 21.03.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7.03.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.3.2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 21.03.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.2.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7.03.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść protokołu - PR.0012.8.1.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.8.1.2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.01.2019 r.
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram kwiecień 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego im. Masymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 1.18.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.18.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Bożena Krzyżak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Walkus
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Aleksandra Myszor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Sawalach-Tomanik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewa Jarczewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ewelina Tomaszewska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1.90.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Woźniak-Bagińska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wyceny nieruchomości - 2 części"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_21_marca_do_9_kwietnia_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.31.2019 Preyzdenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr SP.0050.2.434.2015 Preyzdenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia Dialogu technicznego związanego z planowanym ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Modernizacja i poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ul. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę placu zabaw - Strefa aktywności "Mrówcza Górka" przy ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień pn.: 1. "Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży". 2. "Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka". 3."Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych". 4. "Rehabilitacja osób uzależnionych - dzienne wsparcie osób bezdomnych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 1.18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia NR SP.0050.1.70.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 26.10.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania składnikami majątku Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.24.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia kwoty bazowej dofinansowania, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, do imprezy rekreacyjno - sportowej pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Straży Miejskiej, odbywającej się w dniach 16-19 maja 2019 r. w Brennej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.22.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 13.02.2019 r. Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 15.04.2019 - Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Marzena Leszczyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Anna Bujas
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Maciej Liebich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Stawicka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.164.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie poołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.163.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wiesław Jagielski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jolanta Panchysz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Paprotna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nowak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Michał Guzy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Rożek-Szymczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna