Rejestr zmian w biuletynie

14.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz_Wirecka.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz_Wirecka-1...pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - ul. Wirecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaszubskiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz Kaszubska.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaszubskiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz Kaszubska-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kaszubskiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jagiełły 14a
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz ul. Jagiełły 14a.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jagiełły 14a
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz ul. Jagiełły 14a-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jagiełły 14a
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Dojazdowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz ul. Dojazdowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Dojazdowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wykaz ul. Dojazdowa-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Dojazdowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego - ul. Pionierów 39
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Udział zespołu SRS Gwiazda Ruda Śląska w turnieju finałowym Młodzieżowych Mistrzostw Polski U18 w futsalu” złożona przez Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Gwiazda” Ruda Śląska w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Kontrole - styczeń 2019 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia woli odpłatnego nabycia przez Gminę Ruda Śląska od Państwa (...) oraz Pani (...) prawa własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Pionierów 39 w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa i montaż mebli oraz sprzedaż wyposażenia wraz z montażem dla budynku "Stacja Biblioteka" przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr SP.0050.2.219.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Dostawa i montaż mebli oraz sprzedaż wyposażenia wraz z montażem dla budynku "Stacja Biblioteka" przy ul. Dworcowej 33 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia publicznego na: "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów do klasy IV i klasy VII publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, powstałych z przekształcenia gimnazjów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
121.2018 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Gęsiej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ul. Gęsiej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
14.2017 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej oraz uchwalenia jej Regulaminu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej oraz uchwalenia jej Regulaminu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
76.2017 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Ośrodku "Święta Elżbieta" w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wystąpienie pokontrolne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wystąpienie pokontrolne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole w 2016r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wystąpienie pokontrolne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia – ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Wynajem lokalu mieszkalnego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wynajem lokalu mieszkalnego w zasobachRTBS.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wynajem lokalu mieszkalnego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja ogólna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wynajem lokalu mieszkalnego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynajem lokalu mieszkalnego w zasobachRTBS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wynajem lokalu mieszkalnego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - wynajem lokalu mieszkalnego w zasobachRTBS.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla Wydziału Spraw Lokalowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 13.02.2019 r. Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls"
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie mieszkania do "Banku Zamian"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 18.01.2019 r. - Zgłoszenie lokalu dozamiany.xls
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ul. Cyprysowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na okres od 11.02.2019 r. do 05.03.2019 r. w Getin Noble Bank S.A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie założenia lokaty z środków na rachunku podstawowym 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) na okres od 11.02.2019 r. do 28.02.2019 r. w Santander Bank Polska S.A.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, położonej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe i określenia wysokości stawki procentowej tej bonifikaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Orzegowie przy ul. Kardynała Augusta Hlonda, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Formularze Wydziału Dróg i Mostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 3.10.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do KD
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 3.10.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.21.2019 w sprawie rewitalizacji Kuźnicy w dzielnicy Ruda ze szczególnym uwzględnieniem podłączenia gazu przy ul. Sobieskiego i Nad Bytomką
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 21.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.12.2019 w sprawie schodów na chodniku prowadzącym do Szkoły Podstawowej nr 21 i Miejskiego Przedszkola nr 32
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 12.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.18.2019 w sprawie włączenia pl. Wolnosci nr 16 do sieci monitoringu miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 18.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.23.2019 w sprawie budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Nowy Świat od nr 4a do nr 4e oraz instalacji słupów oświetleniowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 23.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.22.2019 w sprawie oczyszczenia rozlewiska przy Potoku Bielszowickim przy osiedlu tzw. "Niebieskie Dachy" w Bykowinie i spowodowania zaprzestania zrzucania do niego ścieków
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 22.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.3.40.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.3.39.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Korekta nr 1 - Plan postępowań na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.111.2018 w sprawie drogi dojazdowej do posesji przy ul. W. Jagiełły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 07.02.2019 r. - odp. 111.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.15.2019 w sprawie progów zwalniających na ul. Wireckiej i Chrobrego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 15.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.17.2019 w sprawie nieprzestrzegania ograniczenia prędkości przez samochody ciężarowe na ul. Bielszowickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.19.2019 w sprawie podjazdu dla wóżków przy oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 19.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów opiniujących
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej od zakończenia sieci napowietrznej przy ul. Solskiego do komory ZG-6 przy ul. Joanny w Rudzie Śląskiej” – zawiadomienie stron o wystąpieniu do organów opiniujących
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.29.2019 w sprawie remontu kapliczki znajdującej się przy ul. Kokota 214
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie Nr PR.0003.28.2019 w sprawie spustu ścieków do Potoku Bielszowickiego oraz fetoru w okolicach osiedla tzw. "Niebieskich Dachów" w Bykowinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz Szkole Podstawowej Nr 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz Szkole Podstawowej Nr 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzeciw do zgłoszenia – ul. Jana III Sobieskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18.10.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół nr 18.10.2018.pdf - Protokół nr18.10.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sesja Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 18.10.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BIP.zip - BIP.zip"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista KK.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej (KK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków(AZ)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista AZ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków(AZ)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Kingi i Na Piaski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.54.2019 r. w sprawie wydanego w dniu 07.02.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej „przebudowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szyb Powietrzny 7, 7A, 7B, 7C w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.55.2019 r. w sprawie wydanego w dniu 07.02.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji obejmującej „przebudowę instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bzów 3, 3A, 3B, 3C, 3D w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące praw jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.25 zawiadomienie prawa jazdy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.28 wydanie zaświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.28 wydanie zaświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.35 oświadczenie odp. karna-3.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.25 zawiadomienie prawa jazdy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do SK - prawo jazdy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące transportu drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.28 wydanie zaświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.28 wydanie zaświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - transport drogowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - ośrodki
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące stacji kontroli pojazdów i diagnostów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SK - stacje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.33 tablice tymczasowe i pozwolenieczasowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.28 wydanie zaświadczenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.2 zgłoszenie zbycia pojazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.35 oświadczenie odp. karna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.36 oświadczenie odp. karna warunkowarejestracja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.37 dodatkowa tablica rejestracyjna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.40 nalepka oznaczającej rodzaj paliwa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.35 oświadczenie odp. karna-4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.36 oświadczenie odp. karna warunkowarejestracja.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.37 dodatkowa tablica rejestracyjna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.40 wydanie nalepki oznaczającej rodzajpaliwa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.33 tablice tymczasowe i pozwolenieczasowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.14 wtórnik tablic rejestracyjnych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.28 wydanie zaświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.28 wydanie zaświadczenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.30 nowe tablice rejestracyjne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.31 wtórnik dowodu rej., nalepkikontrolnej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.14 wtórnik tablic rejestracyjnych.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.26 wniosek o wydanie wtórnikadokumentów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.27 wydanie kesrokopii dokumentu-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.28 wydanie zaświadczenia-2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.30 nowe tablice rejestracyjne.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.31 wtórnik dowodu rej., nalepkikontrolnej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.8 nadanie numeru nadwozia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.9 zmiany w dowodzie rejestracyjnym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.10 zmiany w dowodzie rejestracyjnym_przebudowa pojazdu_.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.11 zastaw rejestrowy.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.12 montaż instalacji gazowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.13 dopisanie współmałżonka do dowodurejestracyjnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.12 montaż instalacji gazowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.13 dopisanie współmałżonka do dowodurejestracyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.8 nadanie numeru nadwozia.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.9 zmiany w dowodzie rejestracyjnym.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.10 zmiany w dowodzie rejestracyjnym_przebudowa pojazdu_.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.11 zastaw rejestrowy.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.4a ponowne dopuszczenie pojazdu doruchu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.5 wymiana dowodu rejestracyjnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.6 zwrot dowodu rejestracyjnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.7 wykonanie tabliczki znamionowejpojazdu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.7 wykonanie tabliczki znamionowejpojazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.4a ponowne dopuszczenie pojazdu doruchu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.5 wymiana dowodu rejestracyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.6 zwrot dowodu rejestracyjnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.4 czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.4 czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.3 nadanie numeru podwozia przyczepy SAM -oświadczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 5.3 nadanie numeru podwozia przyczepy SAM -oświadczenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze do rejestracji pojazdów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 5.2 zgłoszenie sprzedaży pojazdu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram luty 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram marzec 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Pozwolenia na budowę -01.01.2019-31.01.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.906.2018 w sprawie wydanego w dniu 05.02.2019 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: budowa budynku handlowo – usługowego wraz z układem komunikacji wewnętrznej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.874.2018 w sprawie wydanej w dniu 01.02.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Czereśniowej i Antoniego Tiałowskiego w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.874.2018 w sprawie wydanej w dniu 01.02.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach Czereśniowej i Antoniego Tiałowskiego w Rudzie Śląskiej – Orzegowie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna