Rejestr zmian w biuletynie

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddany w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rejonie ul. Jana Gierałtowskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Górniczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Różanej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - dzierżawa ul. Różana.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod cele składowo - magazynowe w rejonie ul. Orzegowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ul. Różanej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący w rejonie ul. Piastowskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne, przydomowe, garaże ul. Storczyków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem na istniejące cele rolnicze w rejonie ul. Potokowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista FP.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.488.2018 w sprawie wydanej w dniu 01.10.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 610-18 dla inwestycji (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dot. grupy kapitałowej - ośw. dot.grupy kapitalowej.docx"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.388.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.387.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.386.2018 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.385.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.384.2018 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.383.2018 w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.382.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.381.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.380 w sprawie zmian w budżecie na prawach powiatu na 2018 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.379.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.378.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.377.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.376.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.375.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.374.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.373.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - wykaz umów wydatkowych styczeń -sierpień 2018 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 09. BIP GRU - WYKAZ UMÓW WYDATKOWYCH(styczeń- wrzesień 2018 r.).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek przydomowy w rejonie ulicy Basenowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek przydomowy w rejonie ulicy Powstańców Śląskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 5 lat z przeznaczeniem pod istniejącą stację bazową telefonii komórkowej w rej ul. Barbary.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 5 lat z przeznaczeniem pod nową wieżę/maszt telefonii komórkowej w rejonie ulicy Barbary.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejący parking w rej ul. Szpaków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 9 lat z przeznaczeniem pod prowadzoną działalność związaną z zapleczem gospodarstwa rolnego w rej. ul. Jagiełły.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod drogę dojazdową w rejonie ul. Kochłowickiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy Oświęcimskiej - Łukasiewicza.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Akacjowej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Plebiscytowej 12 przeznaczonej do oddania w użyczenie Centrum Administracyjnemu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Plebiscytowej 12.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Kochłowickiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr OSK (30.09.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rejestr SKP (30.09.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja instruktorów (31.08.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja instruktorów (30.09.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ewidencja wykładowców (30.09.2018).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr SKP (31.08.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Rejestr OSK (31.08.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestry publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - Ewidencja wykładowców (31.08.2018).pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje i formularze dotyczące ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zdawalność III kwartał 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługą wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu Lidl Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do 195 w Rudzie Śląskiej –Wirku”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -spr_za_okres_od_30_sierpnia_do_19_wrzesnia_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -4_informacja_sprawozdanie_ze_realizacji_strategii_za2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał -4_informacja_sprawozdanie_ze_realizacji_strategii_za2017.pdf
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -4_informacja_sprawozdanie_ze_realizacji_strategii_za2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - LPR sprawozdanie 2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda_Sl_Bujoczka_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 03_MPZP_Bujoczka_v3_zal1.png"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 03_MPZP_Bujoczka_v3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda_Sl_Sportowców_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 02_MPZP_Sportowcow_v3_zal1.png"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 02_MPZP_Sportowcow_v3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ruda_Sl_Sosinki_ponś.pdf -Ruda_Sl_Sosinki_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 01_MPZP_Sosinki_v3_zal1.png"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 01_MPZP_Sosinki_v3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda_Bukowa_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - MPZP_Bukowa_v5_zal1.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - MPZP_Bukowa_v5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda_Sl_Zajęcza_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 05_Zajecza_v3_zal1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 05_Zajecza_v3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Ruda_Sl_Zabrzańska_ponś.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 04_Zabrzanska_v2_zal1.jpg"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - 04_Zabrzanska_v2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.372.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień w planie wydatków między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.371.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.383.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.382.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.381.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opeikuńczo - Wychowawczej Nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.380.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.379.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.378.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.377.2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "oświadczenie dla członków OKW.doc - oświadczeniedla członków OKW.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.376.2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowników wieczystych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.375.2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie za porzumieniem stron prawa użytkowania wieczystego przysługującego Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej do nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5.4-3453/211 i 5.4-3442/204 stanowiącej własność Gminy Ruda Śląska dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiegę wieczystą nr .....
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.374.2018 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej na rzecz jej użytkowania wieczystego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.10.2018 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 września 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.373.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia publicznego pn: "Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram - październik 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.372.2018 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 mieszczącego się w budynku położonym w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul. Karola Goduli nr 32
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.371.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Bieżące zabezpieczenie ruchu sieci drogowej miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Luszczak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 58.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenia - ul. Bałtycka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr PZ.6740.258.2011 w sprawie wydanej w dniu 27.09.2018 r. decyzji uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 312-11 z dnia 10.06.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „przebudowa ulicy Bałtyckiej (etap I, II, III) – drogi klasy „D” w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych -Obwieszczenie - obwieszczenie-OBWODY Ruda Śląska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Janusza Korczaka, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż murowany.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy ks. Jana Szymały , która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod kiosk handlowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Polnej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Joachima Lelewela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - przy ul. Wolności 23.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na październik 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na październik 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na październik 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wykaz alfabetyczny Członków Obwodowych KomisjiWyborczych.xlsx - wykaz alfabetyczny Członków Obwodowych KomisjiWyborczych.xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.370.2018 w sprawie powołania Zespołu Osób do nadzoru nad realizacją udzielanego zamówienia publicznego na: "Modernizację hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kłodnickiej 95 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.369.2018 r. zmieniające Zarządzenia nr SP.0050.2.361.2018 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.09.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przycinkę drzew w pasach drogowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.368.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicznego przy ulicy Solidarności w Rudzie Śląskiej - Halembie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.2.367.2018 r. w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkół na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Komunikacji (SK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego (SU)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska podinspektora w Wydziale Komunikacji (SK)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Wydziale Dróg i Mostów (KD)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Tramwaje Śląskie S.A.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Plan adaptacji miasta Ruda Śląska do zmianklimatu_projekt_20_09_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał -MPA_Prognoza_Rusa_Śląska_dokument_20.09.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - MPA_Ruda_Śląska_Zalącznik_nr 1_20.09.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - MPA_Ruda_Śląska_Zalącznik_nr 2_20.09.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - MPA_Ruda_Śląska_Załącznik nr 3_20.09.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2018 r. znak KO.6226.1.14.2014 dot. podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska do opracowywania dokumentów(...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem na czas nieoznaczony z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane położone w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Pokoju.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garażu na terenie miasta Ruda Śląska na październik 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Kędzierzyńskiej w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu gruntu, zabudowanego garażami blaszanymi położonymi przy ul. J. Słowackiego - A. Kempnego (...)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru- lista kandydatówzaproszonych do kolejnych etapów - lista AU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury (AU)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.370.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.369.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.367.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.367.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.366.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.365.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2018 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.364.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikaty, obwieszczenia i informacje lokalne dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w RudzieŚląskiej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborachdo Rady Miasta Ruda Śląska zarządzonych na dzień 21 października2018 r. - Obwieszczenie MKW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr SP.0050.3.363.2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2018 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna