Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogólne warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Ewidencji Ludności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dowody osobiste
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Lista alfabetyczna członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Urząd Stanu Cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla SU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wniosek o wydanie zaświadczenia o staniecywilnym.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Treść postanowienia - Postanowienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 24 kwietnia 2019 r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 24 kwietnia 2019 r. - rozpatrzona
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bilans jednostki budżetowej i samorządowegozakładu budżetowego za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rachunek zysków i strat jednostki wariantporównawczy za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Zestawienie zmian w funduszu jednostki za2018r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Wyciąg z danych zawartych w załacznikuInformacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Bilans z wykonania budżetu jednostkisamorządu terytorialnego za 2018r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Informacja dodatkowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrole zewnętrzne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania budżetowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Opinia RIO wykonanie 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie budżetu miasta za 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy - ul. Rolnicza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego polegającego na zarurowaniu odcinka rowu (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w spr. wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - protokół 35.PDF"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna