Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.75.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.04.2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Artura Gottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Artura Gottgera z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz pod drogę dojazdową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ul. Akacjowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
57.2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn.: "Dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowych z funduszy zewnętrznych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.57.2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. - SP.0050.1.30.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.57.2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
zmieniające zarządzenie nr SP.0050.1.57.2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie określenia zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Śląskiej Izby Rolniczej o odbywających się w dniu 28 lipca 2019 r. wyborach do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.164.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 17 września 2015 r. w sprawie poołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul.Lipa 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Ks. Jana Szymały nr 5A, 5B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. - SP.0050.2.110.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Ks. Jana Szymały nr 5A, 5B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przeatrgowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Ks. Jana Szymały nr 5A, 5B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.2.110.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Ks. Jana Szymały nr 5A, 5B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli i publicznych szkół w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał. - SP.0050.2.105.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Ks. Jana Szymały nr 5A, 5B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Ks. Jana Szymały nr 5A, 5B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.2.110.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Ks. Jana Szymały nr 5A, 5B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.2.110.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Ruda Śląska za 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Harmonogram maj 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o Konkursie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o Konkursie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "SP.0050.2.106.2019.pdf" na "zał"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Konkursu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o Konkursie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Ruda Śląska za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 kwietnia 2019 r dot. numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 kwietnia 2019 r dot. numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA - uzupełnienie.pdf - INFORMACJA -uzupełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komunikat wyborczy
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uzupełnienie - INFORMACJA - uzupełnienie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Komunikat wyborczy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Komunikat Komisarza Wyborczego - INFORMACJA -uzupełnienie.docx
Dotyczy dokumentu:
Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Wyborczy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat wyborczy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydent Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydent Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 kwietnia 2019 r dot. numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - spr_za_okres_od_10_do_24_kwietnia_2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ulicy Ks. Jana Szymały nr 5A, 5B w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Obsługa prawna Rady Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Halembska strefa aktywności fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Lexa 14 w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wycena nieruchomości ZRID"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP.0050.2.106.2019.pdf - SP.0050.2.106.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SP.0050.2.106.2019.pdf - SP.0050.2.106.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SP.0050.2.106.2019.pdf - SP.0050.2.106.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa "Rolkowiska" przy Parku Strzelnica w Rudzie Śląskiej, ul. Jasna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.1.3.2019 z posiedzenia Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 19 marca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu rekrutacji - listakandydatów zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista FKzastępstwo.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Finansowo-Księgowym (FK)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu rekrutacji - listakandydatów zaproszonych do rozmowy kwalifikacyjnej - lista FPzastępstwo.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o rekrutacji na kandydata zainteresowanego zawarciem umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych (FP)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista AL.pdf
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista AL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie dla koła łowieckiego "CIETRZEW"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - obwieszczenie o miejscu przechowywaniuksiążki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie dla koła łowieckiego "CIETRZEW"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie dla koła łowieckiego "CIETRZEW"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - obwieszczenie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz słupów i tablic ogłoszeniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydent Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komunikat Prezydent Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości do oddania w najem przy ul. Wolności 16
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

26.04.2019

Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o przebiegu naboru - lista kandydatówzaproszonych do kolejnego etapu - lista AL.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Spraw Lokalowych (AL)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - druk 4.13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Formularze dla KG
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - druk 4.13.pdf
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - sprawozdanie_strategia_do_2030_za_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 15 kwietnia 2019 r dot. numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz mozliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Nr 98/2019 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 19 kwietnia 2019 r.zmieniajace postanowienie w sparwie podziału Miasta RUda Ślaska na stałe obwody głsoownia, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów gloswania w Mieście Ruda Śląska w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Nr 89/2019 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Ruda Śląska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Kultury Rady Maista Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.5.2019 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 21 marca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.4.2019 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 12 marca 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr PR.0012.4.3.2019 z posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 28 lutego 2019 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Joanna Nawa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Danuta Mróz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Ciepliński
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Katarzyna Adamek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Urbańczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bożena Wasążnik
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Krystian Morys
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Adam Blacha
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Grażyna Miliczek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bogumiła Besta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Usunięto załącznik treść oświadczenia majątkowego -skrzypczyk-sikora iwona.pdf
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Dodano załącznik "treść oświadczenia majątkowego -skrzypczyk-sikora iwona.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Anna Wlaszczyk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Skrzypczyk-Sikora
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Iwona Lasota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU. 6740.121.2019 w sprawie wydanej w dniu 23.04.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 230-19 dla inwestycji pn.: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach przy ulicach Chryzantem i Wolności w Rudzie Śląskiej – Rudzie (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak WOOŚ.420.55.2019.MP.2 o wydaniu postanowienia z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak OŚ.420.55.MP.1 dot. wznowienia postępowania w sprawie zakończonej wydaniem w dniu 12 grudnia 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy drogowej Kochłowic w Rudzie Śląskiej”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.04.2019

Dotyczy dokumentu:
434.2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Ruda Śląska lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz określenia harmonogramu pracy w poszczególnych punktach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali oraz czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta w okresie od dnia 01.07.2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
66.2015 w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Ślaska na lata 2015-2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - 16 maj 2018 - Urząd Miasta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - TELEFONY WYDZIAŁAMI - Urząd Miasta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dane teleadresowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ciężary publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rb-Z IKW 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ciężary publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ciężary publiczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rb-NDS I KW 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - RB-27s I KW 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rb-28s I KW 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Rb-N I KW 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - SP.0050.3.133.2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.3.133.2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.133.2019 w sprawie wydanej w dniu 18.04.2019 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 225-19 dla inwestycji pn.: przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych przy ul. Szyb Powietrzny (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - SP.0050.1.25.2019.PDF"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia składu komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Lokalowych (AL) Urzędu Miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.237.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2019 – 2041
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.236.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.12.2018 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Brak sprzeciwu do zgłoszenie budowy – ul. Wirecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2019 r. znak KO.6220.1.10.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 9/2019 z 18 kwietnia 2019 r. znak KO.6220.1.10.2018 zmieniającej Decyzję Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 7/2018 r. z 12 lipca 2018 r. znak KO.6220.1.10.2018, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia o nazwie: „Budowa hali magazynowo – produkcyjno – usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Zabrzańskiej w Rudzie Śląskiej (...)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Paweł Ciepliński
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Paweł Ciepliński
Treść zmiany:
Dodano załącznik "korekta do oświadczenia majątkowego - cieplińskipaweł korekta .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.94.2019 w sprawie udostępnienia dokumentacji dotyczącej wykonania inwestycji pn. "Likwidacja zastoiska wodnego w związku z powstaniem niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu cieku Bielszowickiego na O.G. KWK Ruda Ruch Pokój z tytułu usuwania szkód górniczych"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 94.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.95.2019 w sprawie postawienia wiat przystankowych w Bykowinie i Kochłowicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź - odp. 95.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.68.2019 w sprawie rewitalizacji skweru przy ul. Radoszowskiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 24.04.2019 r. - odp. 68.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr PR.0003.41.2019 w sprawie zamontowania podjazdu dla wózków na dworcu PKP w dzielnicy Ruda
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź z dnia 24.04.2019 r. - odp. 41.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zał - sprawozdanie_strategia_do_2030_za_2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lucyna Cerlak
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Usunięto załącznik korekta do oświadczenia majątkowego - płaczekbeata korekta.pdf
Dotyczy dokumentu:
Beata Płaczek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
dokumentacja przetargowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - sprawozdanie_strategia_do_2030_za_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2030
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zał - Sprawozdanie GPR_za_2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Gminny Program Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Transport dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ruda Śląska do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Utrzymanie bieżące tras rowerowych na terenie Miasta Ruda Śląska"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdzialami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2019 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdzialami i paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2019 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Jenostki Realizującej Projekt pn "Zagospodrowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Jenostki Realizującej Projekt pn "Zagospodrowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP II"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Jenostki Realizującej Projekt pn "Zagospodrowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP II"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Jenostki Realizującej Projekt pn "Zagospodrowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska - Chronimy Krople Deszczu - ETAP I"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.1.66.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu i ustalenia procedury ds. wdrożenia i monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2030
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępnienia informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie dla koła łowieckiego "CIETRZEW"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Bukowej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna