Przyjmowanie od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz korekt tych deklaracji w sytuacji zaistniałych zmian.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz DN-1,

- deklaracja na podatek rolny – formularz DR-1,

- deklaracja na podatek leśny – formularz DL-1,

- do wglądu dokumenty potwierdzające tytuł prawny do władania nieruchomością (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, wypis z księgi wieczystej).

 

Opłaty

Brak.

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Uwagi

- sprawa kończy się przypisaniem zobowiązania podatkowego wynikającego ze złożonej deklaracji na karcie kontowej podatnika,

- w trakcie postępowania podatkowego wydawane są postanowienia Prezydenta Miasta,

- w przypadku nie złożenia deklaracji podatkowej lub złożenia błędnie wypełnionej deklaracji wydawane są decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,

- decyzje lub postanowienia doręczane są podatnikowi drogą pocztową,

- druki dostępne są w menu przedmiotowym pod hasłem "Majątek, budżet, finanse i podatki – Podatki i opłaty lokalne - Formularze podatkowe" - tutaj.

 

Tryb odwoławczy

Podatnikowi przysługuje odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji i w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 000 wew. 5181

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Przyjmowanie od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i Agencji Własności Rolnej Skarbu (...).
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.07.2004 22:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Anna Jastrzębska
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.07.2017 10:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 836