Kontrole zewnętrzne:

 1. Termin: 24 - 25.01.2008r.
  Prowadził: Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach.
  Temat: Zgodność z przepisami ustawy Prawo Budowlane.
   
 2. Termin: 05 - 06.02.2008r.
  Prowadził: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
  Temat: Odbiór stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
   
 3. Termin: 20.03.2008r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola problemowa z zakresu spraw paszportowych.
   
 4. Termin: 26.03.2008r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola problemowa przygotowania i przeprowadzenia poboru na terenie miasta.
   
 5. Termin: 23.04.2008r.
  Prowadził: Prezes Rady Ministrów.
  Temat: Wykonywanie zadań obronnych w woj. śląskim zgodnie z planem kontroli kompleksowej.
   
 6. Termin: 29.04.2008r.
  Prowadził: Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
  Temat: Zarządzanie i wykorzystanie na cele budowlane środków Funduszy utworzonych w BGK.
   
 7. Termin: 14.05.2008r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Wydział Urbanistyki i Architektury.
   
 8. Termin: 21.05.2008r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Wizyta monitoryjno-kontrolna projektu 701200-234 (SEKAP).
   
 9. Termin: 02 - 06.06.2008r.
  Prowadził: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Temat: Kontrola realizacji projektu ISPA/FS nr 2001/PL/Vo/P/PE/027 pn. Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska.
   
 10. Termin: 16.06.2008r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Analiza trwałości projektu „Modernizacja skrzyżowania ulic: Katowickiej, Odrodzenia i Nowary w Rudzie Śl.” ZPORR 2004-2006.
   
 11. Termin: 08.07 - 04.09.2008r.
  Prowadził: Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
  Temat: Zasady działania i finansowania Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych.
   
 12. Termin: 12 – 13.08.2008r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola problemowa realizacji zadań obrony cywilnej.
   
 13. Termin: 09 - 15.09.2008r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola projektu SEKAP.
   
 14. Termin: 23.09.2008r.
  Prowadził: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Temat: Kontrola Realizacji zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW – Termomodernizacja Gimnazjum Nr 9 i Gimnazjum Nr 11 w Rudzie Śląskiej.
   
 15. Termin: 20 - 24.10.2008r.
  Prowadził: Śląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach.
  Temat: Kontrola wydawania uprawnień na podstawie ustawy o transporcie drogowym.
   
 16. Termin: 22 - 24.10.2008r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola problemowa w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
   
 17. Termin: 24 - 26.11.2008r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Temat: Dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w obiekcie – Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Stwosza 1.
   
 18. Termin: 09 - 10.12.2008r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola problemowa w zakresie zadań organu administracji architektoniczno – budowlanej.
   
 19. Termin: 09.12.2008r.
  Prowadził: Archiwum Państwowe w Katowicach.
  Temat: Archiwum zakładowe urzędu.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2008
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.02.2008 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.02.2018 10:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 662