AUL.7321-5/08

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

Na podstawie art. 17 pkt 10) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr 206/XIV/2007 z dnia 19.07.2007r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska zatwierdzonego uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego Nr 84, poz. 2383 z dnia 20.07.2006r. - obejmującej obszar w w Rudzie Śląskiej w dzielnicach: Wirek w rejonie ulicy Polnej i Bielszowice, w rejonie ulicy ks. Niedzieli, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12.03.2008r. do 11.04.2008r. w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydział Urbanistyki i Architektury – pokój nr 320, 41-709 Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6 w godz. od 800 do 1600 (poniedziałki i czwartki do 1700).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 marca 2008 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta (sala nr 213 – II piętro) o godz. 1000.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2008r.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Rojowska – tel. 3191

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt zmiany MPZP w rejonie ulic Polnej i Ks. Niedzieli.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Prezydenta Miasta
Informację opublikował:Anna Petri
Data publikacji:05.03.2008 15:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kostoń
Data na dokumencie:28.02.2008
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:26.03.2008 09:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 89