Kontrole zewnętrzne:

 1. Termin: 13.02 - 26.03.2009r.
  Prowadził: Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu.
  Temat: Podatek VAT za 12/2008.
   
 2. Termin: 17.02.2009r.
  Prowadził: Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach.
  Temat: Ocena stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
   
 3. Termin: 19.03.2009r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Ocena przygotowania i funkcjonalność lokalu dla potrzeb przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 32a ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
   
 4. Termin: 30 - 31.03.2009r.
  Prowadził: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Temat: Kontrola wydatkowania środków WFOŚiGW Katowice dotyczących umowy pożyczki na 226/2006/63/OW/OK/ip/P z 21.12.2006r.
   
 5. Termin: 31.03.2009r.
  Prowadził: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Temat: Kontrola wydatkowania środków WFOŚiGW dotyczących umowy 321/2007/63/OA/oe/P oraz umów umorzenia 1, 2, 3, 4/2008/63/OA/oe/U
   
 6. Termin: 06.05.2009r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola problemowa. Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009r.
   
 7. Termin: 14.05 - 15.06.2009r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Ocena prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji przez Miejski Zakład ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
   
 8. Termin: 27.05.2009r.
  Prowadził: Archiwum Państwowe w Katowicach.
  Temat: Archiwum zakładowe – Urząd Stanu Cywilnego.
   
 9. Termin: 29.05 - 02.06.2009r.
  Prowadził: Śląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach.
  Temat: Kontrola sprawdzająca w ramach nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.
   
 10. Termin: 16.06.2009r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola prowadzenia spraw paszportowych.
   
 11. Termin: 01 - 15.07.2009r.
  Prowadził: Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach.
  Temat: Prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków. Naliczanie opłat na fundusz geodezyjny.
   
 12. Termin: 14 - 16.07.2009r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola projektu 701200-426 „Przywrócenie funkcji medycznych Pawilonu C oraz zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Miejskiego.
   
 13. Termin: 22 - 23.07.2009r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Dodatkowe czynności kontrolne w związku z zastrzeżeniami do protokołu kontroli prowadzonej w dniu 13 maja 2009r.
   
 14. Termin: 22.07.2009r.
  Prowadził: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.
  Temat: Przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rej. ul. Makuszyńskiego.
   
 15. Termin: 08 - 10.09.2009r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola projektu 701200-427 – Adaptacja segmentu budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów na Centrum Profilaktyki.
   
 16. Termin: 24.09.2009r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola problemowa z realizacji zadań obrony cywilnej za lata 2007-2008.
   
 17. Termin: 22 - 23.10.2009r.
  Prowadził: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
  Temat: Kontrola przestrzegania przepisów tzw. spec-ustawy w zakresie terminu wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
   
 18. Termin: 03.11.2009r.
  Prowadził: Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej.
  Temat: Zasadność deklarowanego zwrotu podatku od towarów i usług za okres 01.07. – 30.09.2009r.
   
 19. Termin: 30.11 - 02.12.2009r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Temat: Kontrola wydatkowania środków PFRON przeznaczonych na ZAZ Zakład Usług Pralniczych w I kwartale 2009r. na działalność obsługowo – rehabilitacyjną.
   
 20. Termin: 09 - 10.12.2009r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Temat: Kontrola projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL 2007- 2013 „Informatyzacja Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej”.
   
 21. Termin: 14.12.2009r. - 14.01.2010r.
  Prowadził: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.
  Temat: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek, ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków i wystawiania zaświadczeń.
   
 22. Termin: 15 - 29.12.2009r.
  Prowadził: PFRON Oddział Śląski.
  Temat: Wykorzystanie środków finansowych Funduszu przekazanych samorządom według algorytmu w 2007 i 2008r.
   
 23. Termin: 15.12.2009r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Temat: Działanie Zakładu Aktywności Zawodowej Zakład Usług Szwalniczych Ruda Śląska – bieżące działania i oględziny miejsca realizacji działania.
   
 24. Termin: 17.12.2009r.
  Prowadził: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
  Temat: Kontrola wydatkowanych środków w zakresie tworzenia Zakładu Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne - Rok 2009
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:06.03.2009 12:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:21.02.2018 10:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 348