Kontrole zewnętrzne:

 1. Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
  Termin: 18 styczeń - 3 marzec 2016r.
  Temat: Wykonanie budżetu państwa w 2015r. - wystąpienie pokontrolne
 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.
  Termin: 21 styczeń - 23 maj 2016r.
  Temat: Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej w latach 2012-2013. - wynik kontroli
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
  Termin: 22 luty 2016r.
  Temat: Ocena zadania „Rozbiórka mostu przy ul. Tunkla w rejonie ul. Przemysłowej – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego”. - informacja pokontrolna
 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.
  Termin: 14 - 25 kwiecień 2016r.
  Temat: Wsparcie dla jednostek samorządów terytorialnych – konkursy dotacji. (proj.POPT.04.02.00-00-318/12). - protokół z kontroli
 1. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.
  Termin: 10 maj 2016r.
  Temat: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE. - protokół z kontroli
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
  Termin: 10 - 17 czerwiec 2016r.
  Temat: Weryfikacja dokumentacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa trasy N-S w Rudzie Śląskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4 - etap I wybranego do dofinansowania w ramach RPOWSL na lata 2014-2020”. - informacja pokontrolna
 1. Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach.
  Termin: 7 lipiec - 30 listopad 2016r.
  Temat: Działania podejmowane przez Miasto w ramach realizacji inwestycji i eksploatacji aquaparku. - wystąpienie pokontrolne
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Termin: 12 wrzesień 2016r.
  Temat: Kontrola zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z umową nr 300/2015 pożyczka i 444/2015 dotacja. - protokół z kontroli
 1. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach.
  Termin: 4 październik 2016r.
  Temat: Biuro Geodety Miasta – kontrola DDGiK + ewidencja gruntów i budynków. - wystąpienie pokontrolne
 1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
  Termin: 22 listopad - 16 grudzień 2016r.
  Temat: Prawidłowość wydatkowania środków PFRON otrzymanych w latach 2014-2015 na dofinansowanie robót budowlanych w ramach zadania: „Poprawa funkcjonalności i dostępności oraz bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych korzystających z pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”. - protokół z kontroli
   
 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej. Delegatura w Siemianowicach Śląskich.
  Termin: 6 grudzień 2016r.
  Temat: Kontrola urządzeń radiokomunikacyjnych wykorzystywanych przez Miasto Ruda Śląska. - protokół z kontroli

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Kontrole w 2016r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Data publikacji:29.02.2016 12:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:14.02.2019 09:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 549