Prezydent Miasta Ruda Śląska

Michał Pierończyk

 • telefon: 322 487 188, 322 449 000, wew. 1140

Osoby, które chcą osobiście spotkać się z Prezydentem Miasta proszone są o uzgodnienie (osobiste lub telefoniczne) terminu w sekretariacie - pok. 114, pierwsze piętro budynku A, przy placu Jana Pawła II 6, w godzinach pracy Urzędu.

Prezydent Miasta przyjmuje strony w każdą środę w godz. od 10:00 do 12:00, oraz w każdy czwartek w godz. od 16:00 do 18:00.

Ponadto  co wtorek  wyznaczony Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje mieszkańców w ramach skarg i wniosków w godzinach od 16:00 do 17:00.

Harmonogram urzędowania wyznaczonych Zastępców Prezydenta Miasta przedstawia się następująco:

26.09.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

03.10.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej

10.10.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego

17.10.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

24.10.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej

31.10.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego

07.11.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

14.11.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej

21.11.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego

28.11.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

05.12.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. gospodarki komunalnej

12.12.2023 r. – (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. zagospodarowania przestrzennego

19.12.2023 r. - (wtorek) od 16:00 do 17:00 - Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

Prezydent Miasta wykonuje zadania określone przepisami prawa, a w szczególności:

 • zadania własne gminy, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustaw szczególnych i uchwał Rady Miasta,
 • zadania zlecone ustawowo, z zakresu administracji rządowej lub przyjęte w drodze porozumień administracyjnych, przy pomocy Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Urzędem Miasta kieruje Prezydent Miasta, a w czasie jego nieobecności wyznaczony Zastępca Prezydenta Miasta.

Prezydent Miasta kieruje jednoosobowo działalnością Miasta. Jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu Miasta, wykonując wobec nich funkcje pracodawcy. Prowadzi politykę Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. W szczególności Prezydent Miasta wydaje decyzje administracyjne, zarządzenia, polecenia i pisma okólne oraz regulaminy wewnętrzne, a także podejmuje, zgodnie z przepisami prawa i w ramach nadanych kompetencji, wszystkie inne decyzje w sprawach Miasta. Reprezentacja Miasta wobec osób trzecich oznacza dokonywanie w jego imieniu i na jego rzecz zarówno czynności prawnych, jak i faktycznych, z zastrzeżeniem kompetencji Miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta składa oświadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie spraw majątkowych i niemajątkowych, a także podpisuje dokumenty w swoim imieniu, zachowując prawo udzielania upoważnień i pełnomocnictw innym osobom w zakresie przewidzianym przez prawo.

Prezydent Miasta sprawuje swoje funkcje kierownicze oraz funkcje organu administracji samorządowej pierwszej instancji w zakresie zadań własnych i zleconych - przy pomocy Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych, wyposażając ich w odpowiednie do tego pełnomocnictwa i upoważnienia.

Prezydent Miasta tworzy i rozwiązuje komórki organizacyjne Urzędu Miasta. W celu realizacji ważnych zadań doraźnych Miasta może także ustanowić pełnomocnika lub wieloosobowy zespół zadaniowy na czas określony. Tego typu doraźne rozstrzygnięcia nie wymagają zmiany Regulaminu Organizacyjnego.

Prezydent Miasta wydaje zarządzenia m.in. w sprawach wykonywania uchwał Rady Miasta, a w tym wykonywania budżetu Miasta oraz spraw finansowych Miasta, obrony cywilnej, gdzie Prezydent Miasta pełni rolę Szefa Obrony Cywilnej, spraw organizacyjnych i porządkowych dotyczących bezpośrednio Urzędu, zarządu mieniem oraz we wszystkich innych sprawach z zakresu działania Miasta Ruda Śląska.

Prezydent Miasta pełni nadzór bezpośredni nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta:

 • Kancelaria Rady Miasta,
 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego,
 • Biuro Prawne,
 • Wydział Audytu i Kontroli,
 • Wydział Kultury Fizycznej,
 • Rzecznik Prasowy,
 • Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Inspektor Ochrony Danych.

Prezydent Miasta, przy pomocy Wydziału Kultury Fizycznej pełni nadzór nad prowadzeniem spraw Miasta przez następujące podmioty:

1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej;

2) niepubliczne podmioty sportu;

3) stowarzyszenia realizujące zadania zlecone przez miasto Ruda Śląska w zakresie kultury fizycznej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Prezydent Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.09.2023 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.09.2023 08:17

Rejestr zmian dokumentu

21.09.2023 08:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.09.2023 08:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.09.2023 08:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.09.2023 08:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.09.2023 13:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.09.2023 13:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.08.2023 10:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.08.2023 08:31 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.08.2023 08:22 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.08.2023 08:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.08.2023 12:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.08.2023 12:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.08.2023 08:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.08.2023 08:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.07.2023 08:25 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
26.07.2023 08:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.07.2023 10:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.07.2023 12:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.07.2023 07:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
28.06.2023 08:59 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.06.2023 08:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.06.2023 08:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.06.2023 09:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.06.2023 09:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.06.2023 12:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.06.2023 12:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.05.2023 08:39 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.05.2023 08:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.05.2023 08:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.05.2023 13:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
17.05.2023 13:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.05.2023 11:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.05.2023 11:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.05.2023 08:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.05.2023 08:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2023 08:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2023 08:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.04.2023 09:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
12.04.2023 09:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.04.2023 10:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.03.2023 14:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.03.2023 14:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2023 09:30 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.03.2023 09:29 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.03.2023 08:32 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.03.2023 12:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.03.2023 12:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.03.2023 11:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.03.2023 11:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.03.2023 09:26 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.02.2023 14:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.02.2023 14:19 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.02.2023 14:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.02.2023 14:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 09:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 09:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2023 09:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.01.2023 08:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.01.2023 08:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.01.2023 13:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
02.01.2023 13:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.12.2022 15:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.12.2022 15:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.10.2022 11:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.10.2022 10:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.10.2022 10:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.10.2022 10:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.10.2022 13:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.10.2022 20:34 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.10.2022 20:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.10.2022 12:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.10.2022 12:41 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.10.2022 12:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
13.10.2022 14:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.10.2022 15:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.10.2022 15:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
03.10.2022 15:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.09.2022 16:42 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.09.2022 15:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
29.09.2022 15:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.07.2022 16:09 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.07.2022 16:08 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.07.2022 16:07 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
04.07.2022 16:07 Usunięto załącznik Postanowinie-27-2022_wygasnięcie
mandatu_G_Dziedzic-z-pieczecią.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
04.07.2022 16:07 Usunięto załącznik DKT.774.1.2022 - Przewodnicząca Rady
Miasta.pdf

(Liliana Moskała-Zydra)
04.07.2022 16:06 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
30.06.2022 15:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2022 15:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2022 14:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.06.2022 13:07 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.06.2022 13:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.06.2022 19:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.06.2022 15:42 Dodano załącznik "DKT.774.1.2022 - Przewodnicząca Rady
Miasta.pdf"

(Barbara Cholewka)
21.06.2022 15:42 Dodano załącznik "Postanowinie-27-2022_wygasnięcie
mandatu_G_Dziedzic-z-pieczecią.pdf"

(Barbara Cholewka)
24.02.2022 13:37 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2022 14:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2022 14:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2022 14:20 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2022 14:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2022 14:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.01.2022 14:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.01.2022 08:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.08.2021 08:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.08.2021 08:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
30.06.2021 14:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.06.2021 08:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.06.2021 18:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.06.2021 18:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.06.2021 12:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2021 20:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2021 20:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2021 20:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2021 12:08 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.01.2021 10:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 12:24 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 08:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.09.2020 08:11 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.09.2020 10:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.09.2020 10:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.01.2020 12:35 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
08.01.2020 12:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
01.08.2019 10:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.07.2019 11:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.06.2018 10:18 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
11.05.2018 10:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.10.2017 13:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2016 13:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.04.2016 14:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2016 08:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.10.2015 23:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.06.2015 09:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.06.2015 08:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.06.2015 08:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.06.2015 08:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.06.2015 08:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.06.2015 08:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.06.2015 08:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.06.2015 08:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.06.2015 08:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.06.2015 09:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.05.2015 14:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.04.2015 14:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2015 12:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2015 17:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.01.2015 09:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.03.2014 13:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.03.2014 13:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.08.2013 09:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.08.2013 10:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.08.2013 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.08.2013 10:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.08.2013 09:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
18.10.2012 15:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.09.2012 15:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.09.2012 09:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.08.2012 13:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2012 13:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.01.2012 15:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.01.2012 14:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2011 10:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.10.2011 13:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
24.10.2011 13:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
24.10.2011 13:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
04.07.2011 11:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.05.2011 20:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.04.2011 13:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.02.2011 12:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2011 14:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.12.2010 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
09.12.2010 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
09.12.2010 10:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
09.12.2010 10:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
09.12.2010 08:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
03.03.2010 10:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.12.2009 09:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.12.2009 09:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.07.2008 13:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.06.2007 14:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.03.2007 10:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.03.2007 10:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.03.2007 10:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.03.2007 12:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.03.2007 20:41 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
12.03.2007 20:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
12.03.2007 20:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
04.01.2007 11:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
12.12.2006 12:33 Edycja dokumentu (Krzysztof Żok)
12.12.2006 12:28 Edycja dokumentu (Krzysztof Żok)
11.12.2006 13:51 Edycja dokumentu (Krzysztof Żok)
01.12.2006 10:15 Edycja dokumentu (Krzysztof Żok)
01.12.2006 10:14 Edycja dokumentu (Krzysztof Żok)
01.12.2006 09:51 Edycja dokumentu (Krzysztof Żok)
01.12.2006 09:48 Edycja dokumentu (Krzysztof Żok)
28.11.2006 13:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
10.03.2006 12:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
10.03.2006 12:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
19.10.2005 13:39 Edycja dokumentu (Krzysztof Żok)
12.08.2005 12:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
05.05.2005 12:35 Edycja dokumentu (Adam Nowak)
05.05.2005 12:34 Edycja dokumentu (Adam Nowak)
29.04.2005 10:03 Edycja dokumentu (Mariusz Pelak)
29.04.2005 09:59 Edycja dokumentu (Mariusz Pelak)
29.04.2005 09:56 Edycja dokumentu (Mariusz Pelak)
29.04.2005 09:55 Edycja dokumentu (Mariusz Pelak)
03.03.2005 14:59 Edycja dokumentu (Mariusz Pelak)
15.02.2005 15:44 Edycja dokumentu (Iwona Małyska)
15.02.2005 15:42 Edycja dokumentu (Iwona Małyska)
03.12.2004 15:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
01.07.2004 18:02 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 36298