MIASTO RUDA ŚLĄSKA

NIP: 641-10-05-769
REGON: 276255424

 


URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA

NIP: 641-25-32-399
REGON: 000515840

 

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska zlokalizowane są w następujących budynkach:

 • przy pl. Jana Pawła II 6   -   budynek główny
 • przy ul. P.Niedurnego 46  -   wydziały EK, EW, SU, SO
 • przy ul. J.Markowej 22    -   wydziały EO, PA, FE
 • przy ul. gen.J.Hallera 61  -   wydziały KZ, KS

skróty nazw wydziałów wyjaśnione są w załączniku poniżej: "schemat org. U.M"

 


 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Ruda Śląska

ustalony zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Ruda Śląska:

 • nr SP.0050.1.52.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r.

  zmieniony następnie zarządzeniem:
 • nr SP.0050.1.3.2020 z dnia 24.01.2020 r.

 

Regulamin Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej

ustalony zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej:

 • nr SP.0050.1.22.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

Nadzór nad sprawami Miasta i Jednostkami Miejskimi

 ustalony zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia zasad nadzoru nad prowadzeniem spraw Miasta Ruda Śląska przez określone jednostki i podmioty:

 • nr SP.0050.1.109.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.

zmieniony następnie zarządzeniami:

 • nr SP.0050.1.23.2016 z dnia 18 marca 2016 r.
 • nr SP.0050.1.1.2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.
 • nr SP.0050.1.13.2018 z dnia 1 marca 2018 r.

...........................................................

 

W Urzędzie Miasta Ruda Śląska został powołany Koordynator do spraw dostępności.

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności:

Barbara Łukomska - Piłat

pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta

Kontakt:

tel. 322 449 000, wew. 3251

e-mail: dostepnosc@ruda-sl.pl

Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, pok. 325 (III piętro).

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta,
 • identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miasta Ruda Śląska było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dane Urzędu Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:18.11.2011 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:24.09.2020 08:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 26279