Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych

Na terenie gminy obowiązują następujące podatki i opłaty lokalne (stawki w załączniku poniżej):

1. podatek od nieruchomości,

2. podatek od środków transportowych,

3. opłata targowa,

4. opłata od posiadania psa.

 

Ponadto na terenie gminy pobierane są podatki:

1. rolny,

2. leśny.

 

Podatki i opłaty lokalne reguluje:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

 

Podatek rolny reguluje:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1256).

 

Podatek leśny reguluje:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

 

 

Uwaga

Podatki od nieruchomości i środków transportowych płatne są na indywidualne numery kont bankowych. Ponadto poniższe opłaty wpłaca się na następujące konta:

-  opłata targowa: ING BSK S.A. 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

-  od posiadania psów: ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

lub w kasie, pokój nr 13 - na parterze budynku Urzędu Miasta.

 

Sprawy podatkowe w imieniu stron może załatwiać także pełnomocnik posiadający odpowiednie umocowanie. Opłatę za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta pokój 13 lub na konto: ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

 

Zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019, poz. 1170 ze zm.).

 

Dodatkowych informacji udziela:
- w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:
Pani Aleksandra Borowik – tel. 32/244-90-00 do 010 wew. 5181
- w pozostałym zakresie:
Pani Mirela Hanak – tel. 32/244-90-00 do 010 wew. 5232

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 17:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Jastrzębska
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:07.01.2021 14:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 9178