Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych

Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych

 

Na terenie gminy obowiązują następujące podatki i opłaty lokalne (stawki w załączniku poniżej):

1. podatek od nieruchomości,

2. podatek od środków transportowych,

3. opłata targowa,

4. opłata od posiadania psa.

 

Ponadto na terenie gminy pobierane są podatki:

1. rolny,

2. leśny.

 

Podatki i opłaty lokalne reguluje:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

 

Podatek rolny reguluje:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 617).

 

Podatek leśny reguluje:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 374).

 

 

Uwaga

Podatki od nieruchomości i środków transportowych płatne są na indywidualne numery kont bankowych. Ponadto poniższe opłaty wpłaca się na następujące konta:

-  opłata targowa: ING BSK S.A. 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

-  od posiadania psów: ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

lub w kasie, pokój nr 13 - na parterze budynku Urzędu Miasta.

 

Sprawy podatkowe w imieniu stron może załatwiać także pełnomocnik posiadający odpowiednie umocowanie. Opłatę za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17zł. należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta pokój 13 lub na konto: ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

- Aleksandra Borowik – tel. 322-449-000 do 010 wew. 5181

 

w sprawie podatku od środków transportowych

- Mirela Hanak – tel. 322-449-000 do 010 wew. 5232

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogólne informacje na temat podatków i opłat lokalnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Anna Jastrzębska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 17:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.07.2019 13:24 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
31.12.2018 08:46 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:46 Dodano załącznik "zał - uchwała w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:46 Dodano załącznik "zał - uchwała - pomoc regionalna.pdf"
(Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:46 Dodano załącznik "zał - uchwała - zmieniająca
formularze podatkowe.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:46 Dodano załącznik "zał - uchwała - opłata od posiadania
psów.pdf"

(Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:44 Usunięto załącznik zał - uch_58 w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej na terenie miasta Ruda Śląska.PDF

(Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:44 Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości.pdf

(Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:43 Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie określenia
wzorów formularzy podatkowych.pdf

(Barbara Cholewka)
31.12.2018 08:43 Usunięto załącznik zał - uchwała w sprawie opłaty od
posiadania psów.pdf

(Barbara Cholewka)
30.10.2017 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:46 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:45 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:44 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
30.10.2017 14:44 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.12.2016 13:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.12.2016 13:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.12.2016 13:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.12.2016 13:06 Dodano załącznik "zał " (Bartosz Pilny)
15.12.2016 13:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
15.12.2016 12:47 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.12.2016 12:47 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.12.2016 12:47 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
15.12.2016 12:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:19 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:18 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:18 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:17 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:17 Usunięto załącznik załącznik (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:17 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.01.2015 12:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.01.2015 12:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.01.2015 12:26 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.01.2015 09:58 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
09.01.2015 09:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.01.2015 09:56 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.06.2014 08:21 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.06.2014 08:20 Usunięto załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
06.05.2014 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.05.2014 13:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.11.2013 14:35 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
20.11.2013 14:35 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
20.11.2013 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2013 09:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.12.2012 12:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.12.2012 12:10 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
17.12.2012 12:10 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
17.12.2012 12:09 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
17.12.2012 12:09 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
17.12.2012 11:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:10 Dodano załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:10 Dodano załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:10 Dodano załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:10 Dodano załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:10 Usunięto załącznik "Opłata targowa - stawki"
(Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:09 Usunięto załącznik "Podatek od nieruchomości - stawki"
(Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:09 Usunięto załącznik "Podatek od środków transportowych -
stawki "

(Bartosz Pilny)
05.01.2012 17:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2011 09:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2011 09:33 Dodano załącznik "Podatek od środków transportowych -
stawki "

(Bartosz Pilny)
25.01.2011 09:32 Usunięto załącznik "Podatek od środków transportowych -
stawki"

(Bartosz Pilny)
15.12.2010 09:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:17 Usunięto załącznik "Podatek od nieruchomości -
zwolnienia"

(Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:16 Usunięto załącznik "Podatek od środków transportowych -
stawki"

(Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:15 Usunięto załącznik "Podatek od nieruchomości - stawki"
(Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:15 Dodano załącznik "Opłata targowa - stawki"
(Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:15 Dodano załącznik "Podatek od nieruchomości - stawki"
(Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:15 Dodano załącznik "Podatek od środków transportowych -
stawki"

(Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:12 Usunięto załącznik "Opłata od posiadania psów"
(Bartosz Pilny)
14.12.2009 14:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.08.2009 12:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.08.2009 12:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:57 Dodano załącznik "Podatek od nieruchomości - zwolnienia"
(Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:57 Dodano załącznik "Opłata od posiadania psów"
(Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:57 Dodano załącznik "Podatek od środków transportowych -
stawki"

(Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:57 Dodano załącznik "Podatek od nieruchomości - stawki"
(Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:53 Usunięto załącznik "Uchwała 25/III/2006r."
(Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:52 Dodano załącznik "Uchwała 25/III/2006r."
(Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2009 15:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.02.2008 11:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.02.2008 11:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2005 10:49 Edycja dokumentu (Barbara Wanisz)
02.12.2004 12:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 17:06 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)