Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2008 15:39 605/XXX/2008 Uchwała Nr 605/XXX/2008 w sprawie zawaracia porozumienia o współpracy w celu stworzenia docelowego programu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta na prawach powiatu - członków GZM
11.09.2008 15:36 604/XXX/2008 Uchwała Nr 604/XXX/2008 w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie działań związanych z restrukturyzacją SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
11.09.2008 15:35 603/XXX/2008 Uchwała Nr 603/XXX/2008 w sprawie skargi Pana P* W* na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
11.09.2008 15:33 602/XXX/2008 Uchwała Nr 602/XXX/2008 w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt obejmującego sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów kotów
11.09.2008 15:28 601/XXX/2008 Uchwała Nr 601/XXX/2008 w sprawie umocowania do występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
10.09.2008 12:58 600/XXX/2008 Uchwała Nr 600/XXX/2008 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 420/XXI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.01.2008r. w sprawie określenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności ...
10.09.2008 12:55 599/XXX/2008 Uchwała Nr 599/XXX/2008 w sprawie utworzenia konta dchodów własnych i określenia celów ich przeznaczenia przy Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach
10.09.2008 12:52 598/XXX/2008 Uchwała Nr 598/XXX/2008 w sprawie wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej w składniki majątkowe
10.09.2008 12:49 597/XXX/2008 Uchwała Nr 597/XXX/2008 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej - Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
10.09.2008 12:48 596/XXX/2008 Uchwała Nr 596/XXX/2008 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej - Sportowej nr 15 z Klasami Integracyjnymi - dla której organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
09.09.2008 13:53 595/XXX/2008 Uchwała Nr 595/XXX/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej i jego ujednolicenia.
09.09.2008 13:44 594/XXX/2008 Uchwała Nr 594/XXX/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.
09.09.2008 13:40 593/XXX/2008 Uchwała Nr 593/XXX/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice dotyczącego likwidacji SP ZOZ Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach
09.09.2008 10:19 592/XXX/2008 Uchwała Nr 592/XXX/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji SP ZOZ pn. "Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu "...
09.09.2008 10:18 591/XXX/2008 Uchwała Nr 591/XXX/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu "...
09.09.2008 10:16 590/XXX/2008 Uchwała Nr 590/XXX/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu "...
09.09.2008 10:13 589/XXX/2008 Uchwała Nr 589/XXX/2008 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczącego reorganizacji SP ZOZ pn. "Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu "...
09.09.2008 10:10 588/XXX/2008 Uchwała Nr 588/XXX/2008 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Rudie Śląskiej z siedzibą przy ul. Szpaków 33
09.09.2008 10:05 587/XXX/2008 Uchwała Nr 587/XXX/2008 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni w budynku SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2
09.09.2008 10:03 586/XXX/2008 Uchwała Nr 586/XXX/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2
09.09.2008 10:02 585/XXX/2008 Uchwała Nr 585/XXX/2008 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku
09.09.2008 09:58 584/XXX/2008 Uchwała Nr 584/XXX/2008 w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Gminy Pyskowice oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku
09.09.2008 09:50 583/XXX/2008 Uchwała Nr 583/XXX/2008 zmieniająca Uchwałę nr 946/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dn.22.12.2005r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania,wstrzymywania i pozbawienia stypendiów.
08.09.2008 15:40 582/XXX/2008 Uchwała Nr 582/XXX/2008 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki pod firmą"Śląski Park Przemysłowy" Sp.z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ...
08.09.2008 15:37 581/XXX/2008 Uchwała Nr 581/XXX/2008 zmieniająca uchwałę 390/XX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
08.09.2008 15:36 580/XXX/2008 Uchwała Nr 580/XXX/2008 w sprawie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008
08.09.2008 15:34 579/XXX/2008 Uchwała Nr 579/XXX/2008 w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między działami i zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2008
08.09.2008 15:32 578/XXX/2008 Uchwała Nr 578/XXX/2008 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2008 r.
08.09.2008 15:30 577/XXX/2008 Uchwała Nr 577/XXX/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego