Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2009 13:40 PC.BF.0151-1027/09 1027/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
28.05.2009 13:35 PC.BF.0151-1026/09 1026/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
28.05.2009 13:32 PC.BF.0151-1025/09 1025/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.05.2009 13:31 PC.BF.0151-1024/09 1024/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
28.05.2009 13:29 PC.BF.0151-1023/09 1023/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
28.05.2009 13:28 PC.BF.0151-1022/09 1022/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
25.05.2009 13:55 PC.BF.0151-1021/09 1021/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
25.05.2009 13:51 PC.BF.051-1020/09 1020/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
25.05.2009 13:40 PC.BF.0151-1019/09 1019/09 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
25.05.2009 13:35 PC.BF.0151-1018/09 1018/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.05.2009 12:50 PC.BF.0151-1017/09 1017/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
25.05.2009 12:47 NR PC.BF.0151-1016/09 1016/09 w sprawie wykonania Uchwały Nr 805/XLIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 14.05.2009 r. w sprawie zwiększenia wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok,
18.05.2009 12:45 PC.BF.0151-1014/09 1014/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej,
15.05.2009 13:28 PC.BF.0151-1013/09 1013/09 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
15.05.2009 13:27 PC.Bf.0151-1012/09 1012/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.05.2009 13:26 PC.BF.0151-1011/09 1011/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami,
15.05.2009 12:33 PC.BF.0151-1010/09 1010/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.05.2009 12:31 PC.BF.0151-1009/09 1009/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,
15.05.2009 12:26 PC.BF.0151-1008/09 1008/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony zł) na okres od 12.05.2009 r. do 27.05.2009 r.
15.05.2009 12:25 PC.BF.0151-1007/09 1007/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony zł) na okres od 12.05.2009 r. do 27.05.2009 r.
15.05.2009 12:23 PC.BF.0151-1006/09 1006/09 w sprawie lokaty środków z rachunku 32 1050 1214 10000010 0109 0651 w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony zł) na okres od 12.05.2009 r.
15.05.2009 12:21 PC.BF.0151-1005/09 1005/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony zł ) na okres od 11.05.2009 r. do 26.06.2009 r.
15.05.2009 12:20 PC.BF.0151-1004/09 1004/09 w sprawie lokaty środków z rachunku podstawowego 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019 w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony zł ) na okres od 11.05.2009r. do 26.06.2009r
07.05.2009 11:43 PC.BF.0151-1003/09 1003/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.
07.05.2009 11:42 PC.BF.0151-1002/09 1002/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2009 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami,