Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2010 12:43 SP.PM.0151-1991/10 1991/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ przebudowę boiska sportowego przy ul. Przedszkolnej w R.Śl
30.08.2010 12:42 SP.PM.0151- 1989/10 1989/10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskiej Szkoły Muzycznej
30.08.2010 12:39 SP.PM.0151-1990/10 1990/10w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Adaptacja budynku przy ul.....
23.08.2010 14:43 SP.PM.0151-1988/10 1988/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania..
23.08.2010 14:42 SP.PM.0151-1987/10 1987/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
23.08.2010 14:41 SP.PM.0151-1986/10 1986/10 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy -Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Jadwigi Markowej 4
23.08.2010 14:40 SP.PM.0151-1985/10 1985/10w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciążającego działki nr: 3723/417 o pow. 84 m2 i 3725/417 o pow. 91 m2, stanowiących własność Gminy Miasta..
23.08.2010 14:38 SP.PM.0151-1984/10 1984/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku u zbiegu ulic
23.08.2010 14:37 SP.PM.0151-1983/10 1983/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy
23.08.2010 14:36 SP.PM.0151-1982/10 1982/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach
23.08.2010 14:35 SP.PM.0151-1981/10 1981/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Montaż, eksploatacja, demontaż i magazynowanie dekoracyjnych..
16.08.2010 15:05 SP.PM.0151-1966/10 1966/10 w sprawie szczegółowego trybu zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, będących własnością (...)
16.08.2010 14:28 SP.PM.0151-1980/10 1980/10 zmieniające Zarządzenia nr SP.PM.0151-1917/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania...
16.08.2010 14:17 SP.PM.0151-1979/10 1979/10 w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ul. Bałtyckiej celem...
16.08.2010 14:14 SP.PM.0151-1978/10 1978/10 zmieniające Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku Nr SOR.PM.0151-56/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o.o. z siedzibą (...)
16.08.2010 13:52 SP.PM.0151-1977/10 1977/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem pod...
16.08.2010 13:50 SP.PM.0151-1976/10 1976/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Noworudzkiej z przeznaczeniem...
16.08.2010 13:49 SP.PM.0151-1975/10 1975/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość...
16.08.2010 13:47 SP.PM.0151-1974/10 1974/10 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej (...)
16.08.2010 13:45 SP.PM.0151-1973/10 1973/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem pod budowę budynków...
16.08.2010 13:43 SP.PM.0151-1972/10 1972/10 zmieniające Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku Nr SOR.PM.0151-56/06 w sprawie przekazania Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o.o. z siedzibą (...)
16.08.2010 13:42 SP.PM-0151-1971/10 1971/10 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulic Edmunda Kokota, Pasiecznej oraz Partyzantów...
16.08.2010 13:40 SP.PM.0151-1970/10 1970/10 w sprawie zawarcia, z dotychczasowym dzierżawcą, umowy dzierżawy na okres lat 10 w drodze bezprzetargowej, której przedmiotem będzie zespół obiektów budowlanych...
16.08.2010 13:36 SP.PM.0151-1969/10 1969/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Wiktora Brańskieg...
16.08.2010 13:28 SP.PM.0151-1968/10 1968/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulic Porębskiej
16.08.2010 13:22 SP.PM.0151-1967/10 1967/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Wiktora Brańskiego ..
12.08.2010 14:10 SP.PM.0151-1965/10 1965/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej
12.08.2010 14:08 SP.PM.0151-1964/10 1964/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ – ZAKŁADU USŁUG PRALNICZYCH
12.08.2010 14:05 SP.PM.0151-1963/10 1963/10 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej
10.08.2010 13:14 SP.PM.0151-1962/10 1962/10 zmieniające zarządzenie nr PC.PM.0151-1093/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 19.01.2009r. w sprawie zasad udostępnienia i odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych (...)
10.08.2010 13:12 SP.PM.0151-1961/10 1961/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych w Rudzie Śląskiej Pani Joannie Szwajnoch
10.08.2010 13:11 SP.PM.0151-1960/10 1960/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rudzie Śląskiej Pani Annie Wlaszczyk
10.08.2010 13:08 SP.PM.0151-1959/10 1959/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej Pani Grażynie Małysce
10.08.2010 13:07 SP.PM.0151-1958/10 1958/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rudzie Śląskiej Pani Iwonie Dutkiewicz
10.08.2010 13:04 SP.PM.0151-1957/10 1957/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Pani Renacie Buryan
10.08.2010 13:03 SP.PM.0151-1956/10 1956/10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rudzie Śląskiej Panu Mariuszowi Wojciechowskiemu
10.08.2010 13:01 SP.PM.0151-1955/10 1955/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy ulicy Klary z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania (...)
10.08.2010 13:00 SP.PM.0151-1954/10 1954/10 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na niezabudowanej nieruchomości obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 2079/1, 2081/2, 2073/2, 262/12 stanowiącej (...)
10.08.2010 12:58 SP.PM.0151-1953/10 1953/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miasta Ruda (...)
10.08.2010 12:50 SP.PM.0151-1952/10 1952/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Sporządzenie operatów szacunkowych określających (...)
09.08.2010 14:12 SP.PM.0151-1951/10 1951/10 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Przekształceń Własnościowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
05.08.2010 09:30 SP.PM.0151-1950/10 1950/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Piotra Niedurnego 39, 41 w Rudzie Śląskiej
05.08.2010 09:26 SP.PM.0151-1949/10 1949/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostarczenie serwerów sieciowych”
05.08.2010 09:24 SP.PM.0151-1948/10 1948/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi w zakresie rozległej sieci teleinformatycznej (...)".
05.08.2010 09:23 SP.PM.0151-1947/10 1947/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (...)".
05.08.2010 09:19 SP.PM.0151-1946/10 1946/10 w sprawie przekazania na rzecz Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50 d elementów związanych z mammografią
05.08.2010 09:17 SP.PM.0151-1945/10 1945/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Elizy Orzeszkowej z przeznaczeniem na zagospodarowanie (...)
05.08.2010 09:16 SP.PM.0151-1944/10 1944/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem (...)
05.08.2010 09:05 SP.PM.0151-1943/10 1943/10 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Cegielnianej z przeznaczeniem (...)