Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.10.2010 12:17 SP.BF.0151-1652/10 1652/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
01.10.2010 12:46 SP.BF.0151-1649/10 1649/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr1164/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2010 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta...
01.10.2010 12:21 SP.BF.0151-1654/10 1654/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu...
01.10.2010 12:19 SP.BF.0151-1653/10 1653/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu...
01.10.2010 12:12 SP.BF.0151-1651/10 1651/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych...
01.10.2010 12:08 SP.BF.0151-1650/10 1650/10 w sprawie wykonania Uchwały Nr 1163/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.09.2010 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
01.10.2010 12:06 SP.BF.0151-1648/10 1648/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
01.10.2010 12:04 SP.BF.0151-1647/10 1647/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
01.10.2010 12:00 SP.BF.0151-1646/10 1646/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
30.09.2010 08:20 SP.BF.0151-1644/10 1644/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.09.2010 14:25 SP.BF.0151-1645/10 1645/10 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysokości 1 530 939,95 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych...
29.09.2010 14:13 SP.BF.0151-1643/10 1643/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
29.09.2010 13:03 SP.BF.0151-1642/10 1642/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
29.09.2010 12:54 SP.BF.0151-1641/10 1641/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
29.09.2010 12:51 SP.BF.0151-1640/10 1640/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
29.09.2010 12:45 SP.BF.0151-1639/10 1639/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu...
29.09.2010 12:02 SP.BF.0151-1638/10 1638/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.09.2010 10:17 SP.BF.0151-1637/10 1637/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej.
20.09.2010 10:11 SP.BF.0151-1636/10 1636/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach zadań bieżących realizowanych przez powiat...
20.09.2010 10:07 SP.BF.0151-1635/10 1635/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
20.09.2010 10:03 SP.BF.0151-1634/10 1634/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.09.2010 09:32 SP.BF.0151-1633/10 1633/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
15.09.2010 09:29 SP.BF.0151-1630/10 1630/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
13.09.2010 13:00 SP.BF.0151-1632/10 1632/10 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez gminę
13.09.2010 12:58 SP.BF.0151-1631/10 1631/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
13.09.2010 12:56 SP.BF.0151-1629/10 1629/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
08.09.2010 14:37 SP.BF.0151-1628/10 1628/10 w sprawie lokaty środków z rachunku 67 1050 1214 1000 0022 6795 1925 w wysokości 2.251.769,15 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć...
07.09.2010 14:10 SP.BF.0151-1627/10 1627/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu...
07.09.2010 14:08 SP.BF.0151-1626/10 1626/10 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2010
07.09.2010 14:05 SP.BF.0151-1625/10 1625/10 w sprawie zmian w budŜecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
07.09.2010 14:00 SP.BF.0151-1624/10 1624/10 w sprawie przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2010 r.
07.09.2010 13:59 SP.BF.0151-1623/10 1623/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2010 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
07.09.2010 13:56 SP.BF.0151-1622/10 1622/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2010 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami