Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2010 11:44 SP.PM.0151-2113/10 2113/10 w sprawie wydania opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji (...)
07.12.2010 11:41 SP.PM.0151-2112/10 2112/10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SP.PM.0151-1883/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
07.12.2010 11:40 SP.PM.0151-2109/10 2109/10 w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Ruda Śląska
01.12.2010 10:00 SP.PM.0151-2111/10 2111/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
01.12.2010 09:58 SP.PM.0151-2110/10 2110/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
01.12.2010 09:56 SP.PM.0151-2108/10 2108/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym prawa własności niezabudowanej nieruchomości (...)
01.12.2010 09:54 SP.PM.0151-2107/10 2107/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
01.12.2010 09:51 SP.PM.0151-2106/10 2106/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
01.12.2010 09:49 SP.PM.0151-2105/10 2105/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (...)
01.12.2010 09:44 SP.PM.0151-2104/10 2104/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
01.12.2010 09:40 SP.PM.0151-2103/10 2103/10 w sprawie zmiany zarządzenia nr SP.PM.0151-2045/10 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
01.12.2010 09:29 SP.PM.0151-2097/10 2097/10 w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
30.11.2010 11:57 SP.PM.0151-2102/10 2102/10 w sprawie ustalenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa
24.11.2010 14:41 SP.PM.0151-2101/10 2101/10 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 45 (...)
24.11.2010 14:39 SP.PM.0151-2100/10 2100/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
24.11.2010 14:37 SP.PM.0151-2099/10 2099/10 sprawie: skrócenia terminów użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanych (...)
24.11.2010 14:29 SP.PM.0151-2098/10 2098/10 zmieniające zarządzenie Nr SOR.PM.0151-56/06 Prezydenta Miasta z dnia 06.02.2006 roku (...)
19.11.2010 13:36 SP.PM.0151-2096/10 2096/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 01 położonego w Rudzie Śląskiej-Nowym Bytomiu w budynku przy pl. Jana Pawła II nr 3A.
19.11.2010 13:33 SP.PM.0151-2095/10 2095/10 w sprawie zmiany zarządzenia określającego sporządzanie skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
19.11.2010 13:31 SP.PM.0151-2094/10 2094/10 w sprawie określenia imiennego składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
19.11.2010 13:28 SP.PM.0151-2093/10 2093/10 w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska wkładu niepieniężnego do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej
17.11.2010 15:42 SP.PM.0151-2092/10 2092/10 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.PM.0151-1813/10 z dnia (...)
17.11.2010 15:39 SP.PM.0151-2091/10 2091/10 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz (...)
17.11.2010 15:37 SP.PM.0151-2090/10 2090/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej (...)
17.11.2010 15:35 SP.PM.0151-2089/10 2089/10 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Gęsiej stanowiących (...)
09.11.2010 13:36 SP.PM.0151-2088/10 2088/10 w sprawie realizacji uchwały nr 1184/LXXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 05.10.2010r. dotyczącej powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminny Zakład Usług (...)
09.11.2010 13:33 SP.PM.0151-2087/10 2087/10 w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego, w postaci służebności drogi, obciąŜającego działki nr: 1285/127 o pow. 394 m2 i 1287/127 o pow. 190 m2, (...)
09.11.2010 13:30 SP.PM.0151-2086/10 2086/10 w sprawie kontroli spełniania obowiązku nauki w szkołach dzieci i młodzieży w wieku od 16 do ukończenia 18 lat
09.11.2010 13:27 SP.PM.0151-2085/10 2085/10 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, stanowiącej w części pasy dróg (...)
09.11.2010 13:25 SP.PM.0151-2084/10 2084/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 23 usytuowanego w budynku przy ul. Heleny Modrzejewskiej 9 w Rudzie Śląskiej – Goduli
09.11.2010 13:19 SP.PM.0151-2083/10 2083/10 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 12 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie
09.11.2010 13:17 SP.PM.0151-2082/10 2082/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Selektywna zbiórka odpadów na (...)
09.11.2010 13:15 SP.PM.0151-2081/10 2081/10 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 07 mieszczącego się w budynku przy ul. Grodzkiej nr 5 w Rudzie Śląskiej - Halembie
09.11.2010 13:10 SP.PM.0151-2080/10 2080/10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „eksploatację przystanków (...)"
09.11.2010 13:07 SP.PM.0151-2079/10 2079/10 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Orzegowie przy ulicy Stromej z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami
09.11.2010 13:05 SP.PM.0151-2078/10 2078/10 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej połoŜonej w Rudzie Śląskiej – Goduli przy ulicy Starej z przeznaczeniem (...)
09.11.2010 13:02 SP.PM.0151-2077/10 2077/10 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 02 położonego
09.11.2010 13:00 SP.PM.0151-2076/10 2076/10 w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ulic: (...)
09.11.2010 12:57 SP.PM.0151-2075/10 2075/10 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, oznaczonej numerem geodezyjnym 3459/19 (...)