Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2011 14:55 SP.0050.3.235.2011 235.2011 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na (...)
08.09.2011 14:52 SP.0050.3.234.2011 234.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
08.09.2011 14:51 SP.0050.3.233.2011 233.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
08.09.2011 14:47 SP.0050.3.232.2011 232.2011 w sprawie ustalenia formy druków materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta
08.09.2011 14:45 SP.0050.3.231.2011 231.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
08.09.2011 14:41 SP.0050.3.230.2011 230.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
08.09.2011 14:39 SP.0050.3.229.2011 229.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
08.09.2011 14:36 SP.0050.3.228.2011 228.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
08.09.2011 14:32 SP.0050.3.227.2011 227.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu (...)
08.09.2011 14:30 SP.0050.3.226.2011 226.2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.160.2011 Rady Miasta Ruda Śląska dnia (...)
08.09.2011 14:28 SP.0050.3.225.2011 225.2011 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.159.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia (...)
08.09.2011 14:24 SP.0050.3.224.2011 224.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
08.09.2011 14:21 SP.0050.3.223.2011 223.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
08.09.2011 14:17 SP.0050.3.222.2011 222.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących (...)
08.09.2011 14:13 SP.0050.3.221.2011 221.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących (...)
23.08.2011 12:14 SP.0050.3.220.2011 220.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.08.2011 12:12 SP.0050.3.219.2011 219.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
23.08.2011 12:11 SP.0050.3.218.2011 218.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.08.2011 12:09 SP.0050.3.217.2011 217.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.08.2011 12:04 SP.0050.3.216.2011 216.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
23.08.2011 12:02 SP.0050.3.215.2011 215.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
23.08.2011 12:01 SP.0050.3.214.2011 214.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu (...)
23.08.2011 12:00 SP.0050.3.213.2011 213.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
23.08.2011 11:59 SP.0050.3.212.2011 212.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
23.08.2011 11:58 SP.0050.3.211.2011 211.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat
23.08.2011 11:56 SP.0050.3.210.2011 210.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011 w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
23.08.2011 11:55 SP.0050.3.209.2011 209.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.08.2011 11:54 SP.0050.3.208.2011 208.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
23.08.2011 11:53 SP.0050.3.207.2011 207.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
23.08.2011 11:48 SP.0050.3.206.2011 206.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2011 09:26 SP.0050.3.205.2011 205.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2011 09:24 SP.0050.3.204.2011 204.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.08.2011 09:22 SP.0050.3.203.2011 203.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r. w zakresie zadań rządowych zleconych gminie
12.08.2011 09:18 SP.0050.3.202.2011 202.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
12.08.2011 09:17 SP.0050.3.201.2011 201.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
12.08.2011 09:16 SP.0050.3.200.2011 200.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.08.2011 09:14 SP.0050.3.199.2011 199.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami.
12.08.2011 09:13 SP.0050.3.198.2011 198.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2011 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
12.08.2011 09:12 SP.0050.3.197.2011 197.2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2011 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami