Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2012 13:30 PR.0007.318.2011 Uchwała nr PR.0007.318.2011 w sprawie skargi wniesionej przez Pana J.M.* na działalność Prezydenta Miasta Ruda Śląska związaną z zalewaniem jego posesji wodami opadowymi z sąsiednich posesji.
09.01.2012 13:28 PR.0007.317.2011 Uchwała Nr PR.0007.317.2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.278.2011 z dnia 01.12.2011 r.
09.01.2012 13:24 PR.0007.316.2011 Uchwała Nr PR.0007.316.2011 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.277.2011 z dnia 01.12.2011 r.
09.01.2012 13:22 PR.0007.315.2011 Uchwała Nr PR.0007.315.2011 w sprawie zmiany uchwały nr PR.0007.67.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
09.01.2012 13:21 PR.0007.314.2011 Uchwała Nr PR.0007.314.2011 w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
09.01.2012 13:19 PR.0007.313.2011 Uchwała Nr PR.0007.313.2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski "Misiakowo" w Rudzie Śląskiej
09.01.2012 13:18 PR.0007.312.2011 Uchwała Nr PR.0007.312.2011 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rudzie Śląskiej
09.01.2012 13:17 PR.0007.311.2011 Uchwała Nr PR.0007.311.2011 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
09.01.2012 13:15 PR.0007.310.2011 Uchwała Nr PR.0007.310.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Chebziu w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej
09.01.2012 13:14 PR.0007.309.2011 Uchwała Nr PR.0007.309.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.*
09.01.2012 13:13 PR.0007.308.2011 Uchwała Nr PR.0007.308.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarownania przestrzennego miasta Ruda Śląska.*
09.01.2012 13:12 PR.0007.307.2011 Uchwała Nr PR.0007.307.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.*
09.01.2012 13:11 PR.0007.306.2011 Uchwała Nr PR.0007.306.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Ślaska.*
09.01.2012 13:09 PR.0007.305.2011 Uchwała Nr PR.0007.305.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.*
09.01.2012 13:08 PR.0007.304.2011 Uchwała Nr PR.0007.304.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
09.01.2012 13:07 PR.0007.303.2011 Uchwała Nr PR.0007.303.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
09.01.2012 13:05 PR.0007.302.2011 Uchwała Nr PR.0007.302.2011 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Ruda Śląska na rok 2012
09.01.2012 13:02 PR.0007.301.2011 Uchwała Nr PR.0007.301.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działaność medyczną w zakresie usług kardiologicznych w Przychodni Rejonowej
09.01.2012 12:58 PR.0007.300.2011 Uchwała Nr PR.0007.300.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu lekarskiego wraz z dzierżawą sprzętu na działaność medyczną w zakresie usług stomatologicznych w Przychodni Rejonowej
09.01.2012 12:57 PR.0007.299.2011 Uchwała Nr PR.0007.299.2011 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Lipa 3
09.01.2012 12:52 PR.0007.298.2011 Uchwała Nr PR.0007.298.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
09.01.2012 12:50 PR.0007.297.2011 Uchwała Nr PR.0007.297.2011 w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ruda Śląska ul. Szpaków 33
09.01.2012 12:45 PR.0007.296.2011 Uchwała Nr PR.0007.296.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
09.01.2012 12:44 PR.0007.295.2011 Uchwała Nr PR.0007.295.2011 w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Pokoju 4
09.01.2012 12:41 PR.0007.294.2011 Uchwała Nr PR.0007.294.2011 w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. Niedzieli 51 b
09.01.2012 12:39 PR.0007.293.2011 Uchwała Nr PR.0007.293.2011 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
09.01.2012 12:36 PR.0007.292.2011 Uchwała Nr PR.0007.292.2011 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2012 roku.
09.01.2012 12:35 PR.0007.291.2011 Uchwała Nr PR.0007.291.2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru na żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
09.01.2012 12:33 PR.0007.290.2011 Uchwała Nr PR.0007.290.2011 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
09.01.2012 12:31 PR.0007.289.2011 Uchwała Nr PR.0007.289.2011 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna
09.01.2012 12:28 PR.0007.288.2011 Uchwała Nr PR.0007.288.2011 w sprawie przystąpienia Miasta Ruda Śląska do programu "Uczenie się przez całe życie" - (LLP)
09.01.2012 12:24 PR.0007.287.2011 Uchwała Nr PR.0007.287.2011 w sprawie ustaleniu dla terenu miasta Ruda Śląska liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
09.01.2012 12:14 PR.0007.286.2011 Uchwała Nr PR.0007.286.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r.w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.
09.01.2012 12:10 PR.0007.285.2011 Uchwała Nr PR.0007.285.2011 zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.3.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 - 2045
09.01.2012 12:07 PR.0007.284.2011 Uchwała Nr PR.0007.284.2011 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między działami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 r.
09.01.2012 12:05 PR.0007.283.2011 Uchwała Nr PR.0007.283.2011 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach oraz przychodach i rozchodach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011
09.01.2012 11:50 PR.0007.282.2011 Uchwała Nr PR.0007.282.2011 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2012.
09.01.2012 11:49 PR.0007.281.2011 Uchwała Nr PR.0007.281.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2012 - 2045