Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2015 11:49 SP.0050.3.678.2014 678.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2015 11:47 SP.0050.3.677.2014 677.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2015 11:46 SP.0050.3.676.2014 676.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
12.01.2015 11:45 SP.0050.3.675.2014 675.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
12.01.2015 11:43 SP.0050.3.674.2014 674.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
07.01.2015 14:47 SP.0050.3.673.2014 673.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
07.01.2015 14:46 SP.0050.3.672.2014 672.2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2014 - 2044
07.01.2015 14:44 SP.0050.3.671.2014 671.2014 w sprawie zmian w planie dochodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014
07.01.2015 13:57 SP.0050.3.670.2014 670.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez (...)
07.01.2015 13:55 SP.0050.3.669.2014 669.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.01.2015 13:54 SP.0050.3.668.2014 668.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
07.01.2015 13:49 SP.0050.3.667.2014 667.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
31.12.2014 10:54 SP.0050.3.00666.2014 666.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 10:53 SP.0050.3.00665.2014 665.2014 w sprawie wykonania Uchwały Nr PR.0007.227.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta (...)
31.12.2014 10:51 SP.0050.3.00664.2014 664.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez (...)
31.12.2014 10:32 SP.0050.3.00663.2014 663.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 10:29 SP.0050.3.00662.2014 662.2014 w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2014 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez (...)
31.12.2014 10:16 SP.0050.3.00661.2014 661.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami i w ramach zadań bieżących z zakresu administracji (...)
31.12.2014 10:15 SP.0050.3.00660.2014 660.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 10:13 SP.0050.3.00659.2014 659.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 10:11 SP.0050.3.00658.2014 658.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 10:09 SP.0050.3.00657.2014 657.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 10:05 SP.0050.3.00656.2014 656.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień między paragrafami
31.12.2014 10:00 SP.0050.3.00655.2014 655.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 09:59 SP.0050.3.00654.2014 654.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.12.2014 09:54 SP.0050.3.00653.2014 653.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 09:53 SP.0050.3.00652.2014 652.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 09:43 SP.0050.3.00651.2014 651.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 09:32 SP.0050.3.00650.2014 650.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
31.12.2014 09:30 SP.0050.3.00649.2014 649.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
31.12.2014 09:29 SP.0050.3.00648.2014 648.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
31.12.2014 09:27 SP.0050.3.00647.2014 647.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014
31.12.2014 09:19 SP.0050.3.00646.2014 646.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 09:17 SP.0050.3.00645.2014 645.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 09:14 SP.0050.3.00644.2014 644.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 09:12 SP.0050.3.00643.2014 643.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2014 09:08 SP.0050.3.00642.2014 642.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2014 09:07 SP.0050.3.00641.2014 641.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 09:05 SP.0050.3.00640.2014 640.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej
31.12.2014 09:04 SP.0050.3.00639.2014 639.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 08:54 SP.0050.3.00638.2014 638.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r.
31.12.2014 08:53 SP.0050.3.00637.2014 637.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
31.12.2014 08:51 SP.0050.3.00636.2014 636.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 08:49 SP.0050.3.00635.2014 635.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2014 08:47 SP.0050.3.00634.2014 634.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
31.12.2014 08:41 SP.0050.3.00633.2014 633.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami
31.12.2014 08:40 SP.0050.3.00632.2014 632.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2029 oraz uchwały w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu (...)
31.12.2014 08:38 SP.0050.3.00631.2014 631.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2014 r. dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami
30.12.2014 15:52 SP.0050.3.00630.2014 630.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na rok 2014 w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień (...)
30.12.2014 15:51 SP.0050.3.00629.2014 629.2014 w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2014

1 2 3 następna