Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2015 13:46 PR.0007.248.2014 Uchwała Nr PR.0007.248.2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Miasta Ruda Śląska.
08.01.2015 13:41 PR.0007.247.2014 Uchwała Nr PR.0007.247.2014 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ruda Śląska.
08.01.2015 13:39 PR.0007.246.2014 Uchwała Nr PR.0007.246.2014 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska w Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
08.01.2015 13:37 PR.0007.245.2014 Uchwała Nr PR.0007.245.2014 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Ruda Śląska do składu Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej.
08.01.2015 13:35 PR.0007.244.2014 Uchwała Nr PR.0007.244.2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste części działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie przy ul. Solidarności zabudowanej garażami
08.01.2015 13:33 PR.0007.243.2014 Uchwała Nr PR.0007.243.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie garaży murowanych nr 2 i 6 położonych w Rudzie Śląskiej - Rudzie, usytuowanych w budynku mieszkalnym przy ulicy Magazynowej nr 31
08.01.2015 13:30 PR.0007.242.2014 Uchwała Nr PR.0007.242.2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Głównej zabudowanych garażami murowanymi.
08.01.2015 13:27 PR.0007.241.2014 Uchwała Nr PR.0007.241.2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ul. Ks. Jana Szymały
08.01.2015 13:24 PR.0007.240.2014 Uchwała Nr PR.0007.240.2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym dzialek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ul. Józefa Pordzika
08.01.2015 13:19 PR.0007.239.2014 Uchwała nr PR.0007.239.2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie udziałów w użytkowaniu wieczystym działek gruntu położonych w Rudzie Śląskiej - Wirku przy ul. Osiedlowej zabudowanych garażami
08.01.2015 13:16 PR.0007.238.2014 Uchwała Nr PR.0007.238.2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015 - 2029.
08.01.2015 12:48 PR.0007.237.2014 Uchwała Nr PR.0007.237.2014 w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2015.