Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2015 09:41 SP.0050.2.257.2015 257.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
11.06.2015 09:39 SP.0050.2.256.2015 256.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 09:35 SP.0050.2.255.2015 255.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 09:33 SP.0050.2.254.2015 254.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 09:29 SP.0050.2.253.2015 253.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Goduli przy ulicy Akacjowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 09:27 SP.0050.2.252.2015 252.2015 w sprawie określenia składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska i wyznaczenia przewodniczącego poszczególnych komisji konkursowych
11.06.2015 09:26 SP.0050.2.251.2015 251.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Jana Gierałtowskiego 29
11.06.2015 09:24 SP.0050.2.250.2015 250.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Sztolniowej 6
11.06.2015 09:22 SP.0050.2.249.2015 249.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Siekiela 13
11.06.2015 09:21 SP.0050.2.248.2015 248.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Lipa 3
11.06.2015 09:10 SP.0050.2.247.2015 247.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163
11.06.2015 09:09 SP.0050.2.246.2015 246.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7
11.06.2015 09:07 SP.0050.2.245.2015 245.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Pokoju 4
11.06.2015 09:06 SP.0050.2.244.2015 244.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
11.06.2015 09:03 SP.0050.2.243.2015 243.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d
11.06.2015 09:01 SP.0050.2.242.2015 242.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Ks. J. Niedzieli 51 b
11.06.2015 08:57 SP.0050.2.241.2015 241.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieuchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 08:56 SP.0050.2.240.2015 240.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieuchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 08:51 SP.0050.2.239.2015 239.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
11.06.2015 08:47 SP.0050.2.238.2015 238.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Borówkowej z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
05.06.2015 14:00 SP.0050.2.237.2015 237.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 6 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu przy ulicy Lwa Tołstoja
05.06.2015 13:59 SP.0050.2.236.2015 236.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż komory kriogenicznej stanowiącej własność Miasta Ruda Śląska
05.06.2015 13:58 SP.0050.2.235.2015 235.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup komputerów i oprogramowania"
05.06.2015 13:56 SP.0050.2.234.2015 234.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów (...)
05.06.2015 13:52 SP.0050.2.233.2015 233.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 211 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
05.06.2015 13:50 SP.0050.2.232.2015 232.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 340 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Bykowinie przy ulicy Katowickiej-Otylii
05.06.2015 11:07 SP.0050.2.231.2015 231.2015 w sprawie ustalenia jednolitego wzoru umowy o świadczenie usług w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
05.06.2015 11:06 SP.0050.2.230.2015 230.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu murowanego nr 19 położonego w zespole garażowym w Rudzie Śląskiej - Rudzie przy ulicy Jana Dobrego
05.06.2015 11:03 SP.0050.2.229.2015 229.2015 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
05.06.2015 10:58 SP.0050.2.228.2015 228.2015 w sprawie oddania w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Grobla Kolejowa (...)
05.06.2015 10:24 SP.0050.2.227.2015 227.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Powołanie biegłego w postępowaniu (...)
05.06.2015 09:39 SP.0050.2.226.2015 226.2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
21.05.2015 13:42 SP.0050.2.225.2015 225.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.34.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 23.01.2015 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu oraz ustalenia (...)
21.05.2015 13:40 SP.0050.2.224.2015 224.2015 w sprawie określenia składu komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej i wyznaczenia przewodniczącego komisji
21.05.2015 13:37 SP.0050.2.223.2015 223.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
21.05.2015 13:35 SP.0050.2.222.2015 222.2015 w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Akacjowej, na poprawę warunków zagospodarowania (...)
21.05.2015 13:33 SP.0050.2.221.2015 221.2015 w sprawie skrócenia terminów użytkowania wieczystego dla nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych KW nr GL1S/00006123/8, KW nr GL1S/00006121/4, KW nr GL1S/00002136/4, (...)
21.05.2015 13:32 SP.0050.2.220.2015 220.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego pn. (...)
21.05.2015 13:25 SP.0050.2.219.2015 219.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę nawierzchni parkietu w hali sportowej przy ul. (...)
21.05.2015 13:23 SP.0050.2.218.2015 218.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymiana parkietu sali gimnastycznej Zespołu Szkół (...)".
21.05.2015 13:21 SP.0050.2.217.2015 217.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "modernizację sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 7 przy (...)
21.05.2015 13:15 SP.0050.2.216.2015 216.2015 zmieniające zarządzenie Nr SP.0050.2.140.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
21.05.2015 13:13 SP.0050.2.215.2015 215.2015 w sprawie wyznaczenia i sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 04 mieszczącego się w budynku położonym przy ulicy Karola Goduli nr 32 w Rudzie Śląskiej - Goduli
19.05.2015 15:51 SP.0050.2.223.2015 223.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
14.05.2015 14:54 SP.0050.2.214.2015 214.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wymianę stolarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr (...)
14.05.2015 14:51 SP.0050.2.213.2015 213.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestroskiego dla (...)
14.05.2015 14:46 SP.0050.2.212.2015 212.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "termomodernizację budynku Filii Miejskiej Biblioteki (...)
14.05.2015 14:44 SP.0050.2.211.2015 211.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla (...)
14.05.2015 14:34 SP.0050.2.210.2015 210.2015 zmieniające Zarządzenie Nr SP.0050.2.184.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia (...)
14.05.2015 14:32 SP.0050.2.209.2015 209.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa istniejących parkingów na osiedlu (...)