Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2018 09:30 PR.0007.176.2018 uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład Komisji Konkursowej powołanej dla wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Kierownika Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50d
26.10.2018 09:18 PR.0007.175.2018 uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 1182/LXX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 1 października 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Ruda Śląska
26.10.2018 09:17 PR.0007.174.2018 uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawiciela sektora publicznego do Komitetu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska
26.10.2018 09:15 PR.0007.173.2018 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnetrznej, położonej w Rudzie Śląskiej - Halembie
26.10.2018 09:13 PR.0007.172.2018 uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
26.10.2018 09:05 PR.0007.171.2018 uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 95/IX/99 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.04.1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr 458/LVII/94 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.04.1994 r. i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
26.10.2018 09:02 PR.0007.170.2018 uchwala w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
26.10.2018 08:55 PR.0007.169.2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.231.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.2017 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018
26.10.2018 08:48 PR.0007.168.2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.232.2017 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 20.12.20187 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2018 - 2041
26.10.2018 08:36 PR.0007.167.2018 uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2018