Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2004 13:43 0151-97/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
06.08.2004 13:42 0151-96/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
06.08.2004 13:40 0151-95/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
06.08.2004 13:39 0151-94/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
06.08.2004 13:37 0151-93/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. w zakresie zadań rządowych realizowanych przez powiat
06.08.2004 13:36 0151-92/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
06.08.2004 12:51 0151-91/BF/04 Zarządzenie w sprawie wykonania Uchwały Nr 534/XXIX/2004 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.07.2004 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 200
04.08.2004 16:26 0151-90/BF/04 Zarządzenie w sprawie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego 72105012141000001001197019 w wysokości 14 000 000zł (słownie: czternaściemilionów) na okres dwutygodniowy (...)
04.08.2004 16:24 0151-89/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3.052.000 zł na okres trzydziestu siedmiu dni
04.08.2004 16:22 0151-88/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 16:18 0151-87/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 16:15 0151-86/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 16:11 0151-85/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 15:58 0151-84/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 15:56 0151-83/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
04.08.2004 15:54 0151-82/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 5.067.000 zł na okres jednego miesiąca
04.08.2004 15:53 0151-81/BF/04 Zarządzenie w sprawie w sprawie lokat wolnych środków z rachunku podstawowego 72105012141000001001197019 w wysokości 11 000 000zł (słownie: jedenaściemilionów) na okres dwutygodniowy (...)
04.08.2004 15:50 0151-80/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
04.08.2004 15:48 0151-79/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 15:47 0151-78/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
04.08.2004 15:45 0151-77/BF/04 Zarządzenie w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.
04.08.2004 15:44 0151-76/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 4.000.000 zł na okres jednego miesiąca
04.08.2004 15:40 0151-75/BF/04 Zarządzenie w sprawie lokaty środków w wysokości 3.000.000 zł na okres jednego miesiąca
04.08.2004 15:39 0151-74/BF/04 Zarządzenie w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2004 r.